Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра історії та політичної теорії НТУ Дніпровська політехніка

Аспіранти та докторанти


На кафедрі історії та політичної теорії здійснюється підготовка кандидатів та докторів наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України.


АСПІРАНТИ

Захистили дисертації:

Андрющенко Наталія Анатоліївна

Науковий керівник: проф. Швидько Г.К.

Тема дисертації: «Культурне життя Дніпропетровщини 20-х – початку 40-х рр. ХХ ст.»

Буряченко Світлана Володимирівна

Науковий керівник: проф. Василенко В.О.

Тема дисертації: «Взаємини українського козацтва та уряду Речі Посполитої в другій половині 1590-х – середині 1620-х рр.»

Зимницька Світлана Павлівна

Науковий керівник: проф. Василенко В.О.

Тема дисертації: «Рід князів Вишневецьких у польській, російській та українській історіографіях середини XVIII – середини ХХ ст.» (захист 03.06.2015 р.).

Мороз Ніна Олександрівна

Науковий керівник: проф. Пушкін В.Ю.

Тема дисертації: «Становлення громадянського суспільства та політико-правової культури в незалежній Україні»

Старостин Валентин Сергійович

Науковий керівник: доц. Кочергін І.О.

Тема дисертації: «Самарчик-Новомосковськ: стабілізація міської структури (1730-1820)»

Шевченко Марія Володимирівна

Науковий керівник: проф. Швидько Г.К.

Тема дисертації: «К.Г.Воблий як мемуарист, історик та краєзнавець»


ДОКТОРАНТУРА

Захистили докторські дисертації:

Василенко Віталій Олександрович (2007 р. науковий консультант проф. Швидько Г.К.)

Тема дисертації: «Політична історія Великого князівства Литовського (до 1569 р.) в східнослов’янськіх історіографіях XIX – першої половини ХХ ст.»

Кочергін Ігор Олександрович (науковий консультант проф. Швидько Г.К.)

Тема дисертації: «Соціальна трансформація катеринославського дворянства другої половини XIX ст.»

Закінчили докторантуру:

Ченцова Надія Володимирівна (науковий консультант проф. Швидько Г.К.)

Тема дисертації: «Еволюція козацького землеволодіння в межах Запорозьких Вольностей в період Нової Запорозької Січі (1734-1775 рр.)»

Первий Геннадій Леонідович (науковий консультант проф. Болебрух А.Г.)

Тема дисертації: «Англомовна історіографія політичної історії СРСР повоєнного періоду (1945-1985)»

Зенкін Михайло Васильович (науковий консультант проф. Болебрух А.Г.)

Тема дисертації: «Ідейно-наукова спадщина М.Г.Чернишевського в історіографії»

Галь Богдан Олександрович (науковий консультант проф. Швидько Г.К.)

Тема дисертації: «Регіональний вимір адміністративної модернізації Російської імперії наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. (на матеріалі Лівобережної України)»


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт