Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ НГУ

Аспіранти та докторанти

На кафедрі історії та політичної теорії здійснюється підготовка кандидатів та докторів наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України.


АСПІРАНТИ

Андрющенко Наталія Анатоліївна

Науковий керівник: проф. Швидько Г.К.

Тема дисертації: «Культурне життя Дніпропетровщини 20-х – початку 40-х рр. ХХ ст.»

Буряченко Світлана Володимирівна

Науковий керівник: проф. Василенко В.О.

Тема дисертації: «Взаємини українського козацтва та уряду Речі Посполитої в другій половині 1590-х – середині 1620-х рр.»

Зимницька Світлана Павлівна

Науковий керівник: проф. Василенко В.О.

Тема дисертації: „Рід князів Вишневецьких у польській, російській та українській історіографіях середини XVIII – середини ХХ ст.” (захист 03.06.2015 р.).

Мороз Ніна Олександрівна

Науковий керівник: проф. Пушкін В.Ю.

Тема дисертації: «Становлення громадянського суспільства та політико-правової культури в незалежній Україні»

Старостин Валентин Сергійович

Науковий керівник: доц. Кочергін І.О.

Тема дисертації: «Самарчик-Новомосковськ: стабілізація міської структури (1730-1820)»

Шевченко Марія Володимирівна

Науковий керівник: проф. Швидько Г.К.

Тема дисертації: «К.Г.Воблий як мемуарист, історик та краєзнавець»


ДОКТОРАНТУРА

Захистили докторські дисертації:

Василенко В.О. (2007 р.) – науковий консультант проф. Швидько Ганна Кирилівна.

Тема дисертації: «Політична історія Великого князівства Литовського (до 1569 р.) в східнослов’янськіх історіографіях XIX – першої половини ХХ ст.»

Закінчили докторантуру:

Ченцова Надія Володимирівна (науковий консультант проф. Г.К.Швидько).

Тема дисертації: «Еволюція козацького землеволодіння в межах Запорозьких Вольностей в період Нової Запорозької Січі (1734-1775 рр.)»

Первий Геннадій Леонідович (науковий консультант проф. А.Г.Болебрух)

Тема дисертації: «Англомовна історіографія політичної історії СРСР повоєнного періоду (1945-1985)»

Зєнкін Михайло Васильович (науковий консультант проф. А.Г.Болебрух)

Тема дисертації: «Ідейно-наукова спадщина М.Г.Чернишевського в історіографії»

Галь Богдан Олександрович (науковий консультант проф. Г.К.Швидько)

Тема дисертації: «Регіональний вимір адміністративної модернізації Російської імперії наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. (на матеріалі Лівобережної України)»

Кочергін Ігор Олександрович (науковий консультант проф. Г.К.Швидько)

Тема дисертації: «Соціальна трансформація катеринославського дворянства другої половини XIX ст.»

Ігнатьєва Світлана Євгенівна (науковий консультант проф. М.І.Степаненко)

Тема дисертації: «Український щоденниковий дискус»


Розкажи друзям:
© 2006-2020 Інформація про сайт