Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра історії та політичної теорії НТУ Дніпровська політехніка

Ченцова Надія Володимирівна

Кандидат історичних наук, професор кафедри історії та політичної теорії НТУ "Дніпровська політехніка".

Керівник предметноі комісії з історії України, заступник директора Дніпропетровського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України.

Закінчила:

Дніпропетровський державний університет у 1983 р.

Викладає дисципліни:

Цивілізаційні процеси в українському суспільстві, Соціальна антропологія, Теорія етногенезу

Сфера наукових інтересів:

Краєзнавство, історія і культура України.

Нагороди:

Нагрудний знак Відмінник освіти України, срібна медаль НГУ

Основні праці/публікації:

 1. Ченцова Н.В. Лев Падалка як дослідник Запорожжя // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2008. – Вип.3.– С. 131 – 136.
 2. Ченцова Н.В. Нові сторінки життєпису Д.І. Яворницького (Рецензія на книгу: Абросимова С.В., Парамонов А.Ф., Дмитро Яворницький та його родовід – Харків: Харківський приватний музей міської садиби, – 2009. – 112 с.) // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2009. – Вип.4.– С. 151 – 153.
 3. Ченцова Н. В. Шлях від Січі до Соловків // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. – Д.:НГУ, 2010. Вип 7.– С.231-235. // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. – Д.:НГУ, 2010. Вип 7.– С.231-235.
 4. Ченцова Н. В. Лоцманська Каменка за оригінальними джерелами XVIII століття.// ІV Міжнародна науково-практична конференція «Історія запорозького козацтва в пам’ятках та музейній практиці (Запоріжжя. 7-8 жовтня 2010 р.) / Націон. заповідник «Хортиця», 2010.
 5. Ченцова Н.В. Матеріали ДІМ ім. Д.І. Яворницького до біографії козацької родини Бурдим // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2010. – Вип.5.– С. 59-64.
 6. Ченцова Н. В. Дослідження моделей співіснування козацьких спільнот // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. – Д.: НГУ, 2012. – Вип.8. – С.230-232.
 7. Ченцова Н. В. Публікації вчених-природознавців на сторінках наукових записок Дніпропетровського ІНО // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник.– Д.: НГУ, 2012. – Вип.9 – С.67-73. // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник.– Д.: НГУ, 2012. – Вип.9 – С.67-73.
 8. Ченцова Н. В., Пушкін В. Ю. П. Т. Тронько та Національний гірничий університет: до історії наукових і творчих взаємин // Обранець історії. - Д.: НГУ, 2011.– С. 4-10.
 9. Ченцова Н. В. Дослідник історії Степової України (Пам’яті А. В. Бойка) // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Дн.: НГУ, 2011. – Вип. 6. – С. 90-93.
 10. Ченцова Н. В. Матеріали до біографій перших поселенців Половиці та її округи // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Дн.: НГУ, 2011. – Вип.6. – С. 97-101.
 11. Ченцова Н.В. Публікації вчених-природознавців на сторінках наукових записок Дніпропетровського ІНО // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. – Вип. № 9. – Д.: НГУ, 2012. – С. 67 – 73.
 12. Ченцова Н.В. Лоцманська спадщина. Рец. на: Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії [Андрєєв В.; Білівненко С.; Бєлов О. та ін. – Херсон: Вид-во ВНЗ «Херсонський ДМІ», 2012, 352 с.] // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: науковий щорічник. Д.: НГУ, 2013. – Вип. № 10. – 274 с. – С. 235 – 244.
 13. Ченцова Н.В. До історії Лоцманської Кам’янки. Брошура. – Д.: Ліра, 2013 – 56 с.
 14. Ченцова Н.В. До історії громади дніпровських лоцманів/ Січеславський альманах: збірник наукових праць з історії. – Вип.7. – Д.: НГУ, 2014. – С.99-107.
 15. Ченцова Н.В. Запорозьке козацтво у мистецьких творах початку XX ст. в колекції ДНУМ ім. Д.Яворницького/ Історія і культура Придніпров'я: Невідомі та маловідомі сторінки. – Д.: НГУ, 2015. Вип.11. – С.115-123.
 16. Ченцова Н.В. Роль козацтва у вирішенні геополітичних планів імперії/ Історія і культура Придніпров’я: маловідомі та невідомі сторінки. – Д.: НГУ, 2016. – Вип.12. – С.215-217.
 17. Ченцова Н.В. Іван Новицький – український історик і архівіст/ Історія і культура Придніпров’я: маловідомі та невідомі сторінки. – Д.: НГУ, 2017. – Вип.13. – С.134-140.
 18. Ченцова Н.В. Козацькі старожитності в колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького: Вступ./ Козацькі старожитності в колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького: Каталог. Д.: Арт-Прес, 2016. – 432 с.
 19. Професори Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». 1899-2019 /ред. кол.: Г.Г.Півняк, Г.К.Швидько, Г.Л.Первий та ін. – Дніпро, НТУ «ДП», 2020 – 486 с. (у співавторстві).
 20. Заради праведної і патріотичної мети. Відгук на: Леся Степовичка. Могилів наш козацький. – Дніпро: Ліра, 2020. – С.318-319.

Навчально-методичні посібники:

 1. Федорова В.І., Ченцова Н.В. Тести з історії України. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. – 98 с.
 2. Чекушина Ю.М., Василенко В.О., Ватченко Л.Г. та ін. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів І курсу з навчальної дисципліни «Історія України»: Методична розробка. – Д.: НГУ, 2008. – 22 с.
 3. Тестові завдання для контрольних заходів з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів І курсу / І. О. Кочергін, Г. Л.Первий, В. І. Федорова, Ю. М. Чекушина, Н.В. Ченцова – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 39 с.
 4. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів І-ІІ-курсів з навчальної дисципліни «Історія української культури» / Ю.М. Чекушина, Н.В. Ченцова, Д.В. Колісник, П.О. Чорнобай. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 23 с.
 5. История Украины в вопросах и ответах. Методический комплекс самостоятельной работы иностранных студентов. Посібник – Д.: Національний гірничий університет, 2013.
 6. История Украины. Конспект лекций для иностранных студентов. Д.: Национальный горный университет, 2016.

Участь у конференціях:

 • 7-8 жовтня 2010, м. Запоріжжя, о. Хортиця, Національний заповідник «Хортиця». Науково-практична конференція «Історія запорозького козацтва: в пам'ятках та музейній практиці».
 • 4-5 листопада 2010, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара. II Всеукраїнські Яворницькі наукові читання до 155-річчя від дня народження Д.І.Яворницького.
 • 25 березня 2011, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». 10-та Регіональна краєзнавча конференція «Придніпров'я давнє та недавнє».
 • 15 червня 2011, м. Запоріжжя, Хортицький музей-заповідник. Круглий стіл, присвячений початку експедиції Національної спілки краєзнавств України та Відділу регіональних досліджень інституту історії України НАНУ у зв'язку з 300-літтям заснування Олешківської Січі.
 • 14-15 жовтня 2011, м.Запоріжжя, Запорізький національний університет. Всеукраїнська наукова конференція «Запорозька Січ та українське козацтво» присвячена пам'яті А.В.Бойка.
 • 23 березня 2012, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет». І Всеукраїнська (ХІ регіональна) науково-краєзнавча конференція «Дослідники і дослідження природи Придніпров’я XVII-ХХІ ст.»
 • 18-19 квітня 2012, м. Запоріжжя, Національний заповідник «Хортиця». V Міжнародна науково-практична конференція «Історія запорозького козацтва в пам'ятках та музейній практиці».
 • 1-2 червня 2012, м. Запоріжжя. Запорізький національний університет. Всеукраїнська наукова конференція «Історія Степової України ХVII - XX століття» на вшанування пам'яті професора А.В. Бойка.
 • 14 грудня 2012, м. Київ, Київський політехнічний інститут, V Міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі».
 • 2015, м. Запоріжжя «Історія Степової України XVII – XX ст.».
 • 2015, м. Запоріжжя «Історія козацтва у пам’ятках та музейній практиці».
 • 2015, м. Дніпро Читаннях пам’яті П.Т. Тронька.
 • 2017, м. Запоріжжя «Історія Степової України XVII – XX ст.».
 • 2017, м. Запоріжжя «Історія козацтва у пам’ятках та музейній практиці».
 • 19 жовтня 2018, м. Запоріжжя Наукова конференція «Історія українського козацтва».

Контакти: пр. Д.Яворницького, 19, корп. 1, кімн. 63

Телефон: +38 (056) 736-00-45; 373-08-32

E-mail: ipt.nmu@gmail.com


© 2006-2021 Інформація про сайт