Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОБОВ‘ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
052 Політологія, другий рівень вищої освіти – магістрРобоча програма навчальної дисципліни: Дивитися / Завантажити
Аналіз та вирішення політичних конфліктів
Аналіз режимних трансформацій: від авторитаризму до демократії
Етнополітологія
Ідентичність, етнічна приналежність та національна держава
Іноземна мова для професійної діяльності (англійська/німецька/французька)
Методологія наукових досліджень і видавнича етика
Політика Євросоюзу
Політична регіоналістика та етнодемографія
Політологія міжнародних відносин


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт