Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра історії та політичної теорії НТУ Дніпровська політехніка

Публікації здобувачів вищої освітиМихайлова Катерина, студентка ІV курсу НТУ «Дніпровська політехніка», спеціальності «Політологія». Відносини Грузія-ЄС: перспективи та виклики. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : мат. ХХІ наук.-практ. конф. 9 травня 2024 р., м. Дніпро / за заг. ред. О. М. Рудіка. Дніпро: НТУ ДП, 2024. С. 15 - 16.

Наук. керівник – к. політ. н., доцент, доцент кафедри історії та політичної теорії НТУ «Дніпровська політехніка» Рудік О.М.


Шрамко Олександра, студентка IV курсу НТУ «Дніпровська політехніка», спеціальності «Політологія». Стратегії ЄС щодо інтеграції мігратнів: аналіз політичних і соціальних наслідків. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : мат. ХХІ наук.-практ. конф. 9 травня 2024 р., м. Дніпро / за заг. ред. О. М. Рудіка. Дніпро: НТУ ДП, 2024. С. 31 - 33.

Наук. керівник – к. політ. н., доцент, доцент кафедри історії та політичної теорії НТУ «Дніпровська політехніка» Рудік О.М.


Кравець Анастасія, д.політ.н., доц., професор кафедри історії та політичної теорії НТУ «Дніпровська політехніка»; Астахов Ігнат, магістр, кафедри історії та політичної теорії НТУ «Дніпровська політехніка». Регіональна політика України в умовах євроінтеграції. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : мат. ХХІ наук.-практ. конф. 9 травня 2024 р., м. Дніпро / за заг. ред. О. М. Рудіка. Дніпро: НТУ ДП, 2024. С. 36 - 37.


Кравець Анастасія, д. політ. н., доц., професор кафедри історії та політичної теорії НТУ «Дніпровська політехніка»; Вишневська Ірина, магістр, кафедри історії та політичної теорії НТУ «Дніпровська політехніка». Етнонаціональна політика України в контексті Євроінтеграції. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : мат. ХХІ наук.-практ. конф. 9 травня 2024 р., м. Дніпро / за заг. ред. О. М. Рудіка. Дніпро: НТУ ДП, 2024. С. 38 - 39.


Шрамко Олександра, студентка IV курсу НТУ «Дніпровська політехніка», спеціальності «Політологія»; Голубчик Ганна, к.і.н., доцент, доцент кафедри історії та політичної теорії НТУ «Дніпровська політехніка». Актуальні питання історичної політики в Чеській Республіці. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : мат. ХХІ наук.-практ. конф. 9 травня 2024 р., м. Дніпро / за заг. ред. О. М. Рудіка. Дніпро: НТУ ДП, 2024. С. 61 - 62.


Рудік О.М., к.політ.н., доц. кафедри історії та політичної теорії НТУ «Дніпровська Політехніка»

Аліна Кулешова студентка групи 052м-22з-2 НТУ «Дніпровська Політехніка»

Нові антикорупційні пропозиції європейської комісії як важлива віха боротьби з корупцією в ЄС та державах-членах

Матеріали ХХ регіональної науково-практичної конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ (18 травня 2023 р., м. Дніпро)


Олена Єгорова, к.і.н., доц. кафедри історії та політичної теорії НТУ «Дніпровська Політехніка»

Андрій Бичковський, студент групи 052-19-1 НТУ «Дніпровська Політехніка»

Ініціативи Ради Європи як пан’європейський політичний ресурс протидії російській агресії. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2023. Випуск 48, c.234-245.


Голубчик Г.Д., к.і.н., доц. кафедри історії та політичної теорії НТУ «Дніпровська Політехніка»

Колеснікова Анна, студентка ІV курсу НТУ «Дніпровська Політехніка»

Конструювання простору історичної пам'яті єврейського народу (на матеріалах м. Дніпро). Наукові горизонти: зб. наук. праць / голов. ред. В.В. Коцур; уклад. О.О. Луцик Матеріали ХІІ Міжнарод. наук.-практич. конф. молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених» (22-23 червня 2022 р.). Вип. XІІ. Переяслав (Київ. обл.), 2022. - С. 13 - 20.


Кравець А. Ю., д.п.н., проф. кафедри історії та політичної теорії НТУ «Дніпровська Політехніка»

Астахов І. В., студент НТУ «Дніпровська Політехніка»

Регіональна політика України: проблеми та перспективи. / Політичне життя №4 (2023). С.44-51


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт