Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра історії та політичної теорії НТУ Дніпровська політехніка

Первий Геннадій Леонідович

Завідувач кафедри історії та політичної теорії з 2015 року, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії НТУ "Дніпровська політехніка".

Директор Українсько-шведського наукового центру, заступник головного редактора «Гуманітарного журналу», завідувач лабораторії інформаційних методів навчання.

Закінчив:

Московський Державний Університет у 1988 р.

Навчався у докторантурі НГУ, закінчив у 2006 р.

Викладає дисципліни:

Вступ до спеціальності, Цивілізаційні процеси в українському суспільстві, Фізична антропологія та антропогенез, Геополітика, Світова політика та економіка, Новітня історії Європи та Америки, Вступ до латиноамериканських студій, Планування та впровадження проєктів, Історія міжнародних відносин

Сфера наукових інтересів:

Англомовна історіографія, політична історія СРСР повоєнного періоду.

Нагороди:

Почесний диплом НГУ, Почесна грамота ДГІ

Основні праці/публікації:

 1. Первий Г.Л. Розділ 6. Дніпропетровський гірничий інститут на рубежі епох // Історія і сучасність Національного гірничого університету (1899-2009 рр.): монографія / За ред. проф. Г.К.Швидько. – Д.: Національний гірничий університет, «Ліра», 2009. – С.251-283.
 2. Pervyi G. Chapter 4. Weaving Pedagogies of possibility / Learning for Sustainability in times of accelerating change / Ed. by Arjen E.J.Wals. – Wageningen Academic Publisher, 2012. – P.77-91.
 3. Первый Г.Л. Модернизационный потенциал недемократического политического режима / Г.Л.Первый // Розбудова демократичного суспільства після Нюрнберзького трибуналу: Зб. статей учасників міжнар. конф. (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 р.). – О.: Фенікс, 2010. – С.86-92.
 4. Первий Г.Л. Хрущовські реформи: тиха революція / Г.Л.Первий // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст. Матеріали міжнародної наукової конференції Івано-Франківськ, 2-3 березня 2012 р. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – С.426-433.
 5. Первий Г.Л. Історична пам’ять і патріотичне виховання / Г.Л.Первий // Матеріали регіональної наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів: «Політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України: історичний досвід та сучасність в умовах глобалізації». – Донецьк: Дон НТУ, 2012. – С.67-71.
 6. Первый Г.Л. Отставка Хрущева в освещении англоязычной историографии / Г.Л.Первый // Гуманітарний журнал. – 2009. – №1-2 – С.42-49.
 7. Первый Г.Л. Социальный портрет советолога / Г.Л.Первый // Гуманітарний журнал. – 2008. – №1-2 – С.3-14.
 8. Gennady Pervyi and Dima Kolisnyk. The Post-Soviet Space in the Ukraine: Imaginary stability or unrealised modernization? – Social Alternatives Vol. 31 No. 4, 2012, P.47-50
 9. Матеріали регіональної наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів: «Політичні, соцільно-економічні та правові аспекти розвитку України: історичний досвід та сучасність». Первий Г.Л. Феномен «совка» в пострадянській перспективі. – Донецьк, Вид-во: ДОННТУ, 2013. – С.152-156.
 10. Первый Г.Л. Чи був голод 1932-1933 рр. голодомором: результати однієї дискусії // Гуманітарний журнал – Д.: НГУ, 2012.– №4
 11. Первый Г.Л. Англомовна історіографія національного питання в СРСР // Гуманітарний журнал – Д.: НГУ, 2013.– №4
 12. Pervyi Gennadii The post-soviet Space in the Ukraine: Imaginary stability or unrealised modernisation? // Social Alternatives Volume 31 Issue 4 (2015)
 13. Первий Г.Л. Феномен «совка» на постсоветском пространстве // Матеріали міжнародної конференції «Зиновіївські читання» - Дніпро, ДДУВС, 2017
 14. Первий Г.Л. Конструкт "совка" в пострадянській науці та публіцистиці // Матеріали міжнародної конференції «Зиновіївські читання» - Дніпро, ДДУВС, 2017
 15. Первий Г.Л. Шлях в науці (Про Катерину Новик) // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2018 рік: Бібліограф. видання / упоряд. І.Голуб. - Дніпро, ДОУНБ, 2017. - С. 122-126.
 16. Первий Г.Л. 120 кроків у майбутнє (у співавторстві) // Вища школа. - 2019. - № 5. - С. 12-18.
 17. Первий Г.Л. На шляху нового століття (до 120-ти річчя Національного технічного університету «Дніпровська політехніка») // [Електронний ресурс]. (у співавторстві)
 18. Первий Г.Л. Маніпуляційні можливості соціальних мереж // Матеріали Науково-практичного семінару «Природа та сутність людини: межа закону в перехідних суспільствах» - Дніпро, ДДУВС, 2019

Навчально-методичні посібники:

 1. Чекушина Ю.М., Василенко В.О., Ватченко Л.Г. та ін. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів І курсу з навчальної дисципліни «Історія України»: Методична розробка. – Д.: НГУ, 2008. – 22 с. (у співаторстві).
 2. Варіанти контрольних робіт, плани семінарських занять та запитання до іспиту з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів I курсу ІЗДО / В.О. Василенко, Л.Г. Ватченко, І.О. Кочергін, Г.Л. Первий, В.І. Федорова, Ю.М. Чекушина; кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ «НГУ» – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 12 с. (у співавторстві).

Участь у конференціях:

 • 22-23 жовтня 2010, м. Одеса, Одеська національна юридична академія. Міжнародна конференція «Розбудова демократичного суспільства після Нюрнберзького трибуналу».
 • 2-3 грудня 2010, м. Київ, Інститут філософії НАН України. Міжнародний науковий колоквіум «Кордони України: історичні та сучасні культурно-ідентифікаційні проблеми».
 • 14 червня 2011, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». Міжвузівський науковий семінар присвячений 75-літтю д.і.н. Крутікова В.В. на тему: «Регіональне підприємництво в Україні».
 • 17-23 червня 2011, Швеція, м. Троллхеттен, Університет Заходу. Міжнародний науковий семінар на запрошення Університету Заходу на тему «Інтеркультуралізм та сталий розвиток».
 • 11 листопада 2011, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. ІІ Зінов'євські читання «Соціально-філософська концепція О.О. Зінов'єва, її значення для формування сучасної демократичної держави».
 • 2-3 березня 2012, м. Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст» (у рамках теми: «Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави2).
 • 10 квітня 2012, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут гуманітарних проблем Національного гірничого університету. Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль компетентнісно зорієнтованої гуманітарної освіти у розвитку інноваційної особистості».
 • 19 квітня 2012, м. Донецьк, Донецький національний технічний університет. Регіональна наукова конференція «Політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України: історичний досвід та сучасність в умовах глобалізації».
 • 26 квітня 2012, м. Дніпропетровськ, ДДУВС. Науково-практична конференція «Проблеми формування громадського суспільства в Україні».
 • 27 квітня 2012, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет». Регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми патріотичного виховання молоді Придніпров’я».
 • 12 жовтня 2012, м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Семінар-практикум «Стан і перспективи розвитку наукової періодики України» (захід Міжнародної наукової конференції «Наукова періодика слов'янських країн в умовах глобалізації»).
 • 21 жовтня 2012, м. Дніпропетроськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет». Науково-практична конференція «Маловідомі сторінки Великої Вітчизняної Війни» присвячена 68-ій річниці визволення міста Дніпропетровська.
 • 21 грудня 2012, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. ІІІ Зінов'євські читання «Соціально-філософська концепція О.О.Зінов'єва, її значення для формування сучасної демократичної держави».

Контакти: пр. Д.Яворницького, 19, корп. 1, кімн. 67

Телефон: +38 (056) 736-00-45; 373-08-32

E-mail: ipt.nmu@gmail.com


© 2006-2021 Інформація про сайт