Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
032 Історія та археологія, перший рівень вищої освіти – бакалаврСилабус навчальної дисципліни: Дивитися / Завантажити
Звичаї і традиції українського народу
Історія української культури
Історія юридичної освіти в Україні
Краєзнавство
Основи пам’яткознавства та охорона культурних цінностей
Політична історія Великого князівства Литовського (до Люблінської уніЇ)
Публічна історія
Історія освіти і науки в Україні
Політична історія США
Музейна справа
Демографічна політика: історія та сучасність»
Економічна історія України та зарубіжних країн
Етнопсихологія
Суспільна пам'ять та історична політика в Україні і світі
Історія Польщі
Історія українсько-польських відносин
Українське козацтво в історичних пам”ятках і культурі
Усна історія
Польська мова в історичних дослідженнях


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт