Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Силабуси навчальних дисциплін для інших спеціальностейСилабус навчальної дисципліни: Дивитися Завантажити
Політологія. Спеціальність 033 «Філософія». доцент Осін В.В.
Цивілізаційні процеси в українському суспільстві. Спеціальність 033 «Філософія». доцент Рудік О.М.
© 2006-2023 Інформація про сайт