Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Силабуси навчальних дисциплін для інших спеціальностейНавчальна дисципліна
Дивитися / Завантажити
Силабус_Політологія. Спеціальність 033 «Філософія». доцент Осін В.В.
Силабус_Цивілізаційні процеси в українському суспільстві. Спеціальність 033 «Філософія». доцент Рудік О.М.
Силабус_Роль громадських організацій і рухів у зебазпеченні сталого функціонування суспільства і держави. Третій освітньо-науковий рівень. професор Кравець А.Ю.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт