Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра історії та політичної теорії НТУ ДП

Історія створення кафедри історії та політичної теорії

Кафедра історії та політичної теорії бере початок з соціально-економічної предметної комісії, створеної в ДГІ у 1918 р. Наприкінці 20-х років на базі цієї предметної комісії було створено дві кафедри – політичної економії та теорії радянського господарства; діалектичного матеріалізму і ленінізму.

У січні 1939 р. існуючі кафедри об’єдналися в одну – марксизму-ленінізму. З 1989 р. кафедра була перейменована в кафедру соціально-політичних наук, а з липня 1992 р. – кафедру історії та політології. У 1994 р. кафедра отримала назву українознавства і політології. А з 2002 року кафедра історії та політичної теорії.

У 1988-1989 навчальному році колектив кафедри змінює пріоритет у викладанні суспільних наук, взявши курс на гуманітаризацію вищої освіти. В різні роки на кафедрі викладалися наступні дисципліни і курси: Всесвітня історія ХХ століття і Україна, Політологія, Соціологія, Історія України, Політична історія України, Ділова українська мова, Економічна історія закордонних країн, Основи конституційного права України, Історія держави і права України... І багато інших. Щороку список дисциплін коригується у зв’язку з тенденціями і вимогами сучасності.

З 1988 року у структуру кафедри ввійшов музей історії НГУ України (зараз, Народний музей історії ім. О. М. Поля НТУ «Дніпровська Політехніка»). Експозиція музею використовується і в навчальному процесі, на її базі проходять заняття за різними темами курсів, що викладаються, а також різнобічна позааудиторна робота.

За часи існування кафедри проводиться багато заходів, як наукових, так і позааудиторних. Серед подій можна відмітити: круглі столи, диспути, студентські конференції, наукові читання, презентації книг, Всеукраїнські читання ім.Є.С.Березняка, регіональні краєзнавчі науково-практичні конференції, Всеукраїнські Гончарівські читання, засідання клубів, зустрічі з видатними діячами науки, культури, представниками влади міста, області та України.

У червні 1999 року відкрито Інститут гуманітарних проблем ім. Героя України академіка П.Т.Тронька та було презентовано перший примірник наукового видання «Гуманітарний журнал». З 2004 року виходить журнал «Історія і культура Придніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки», а з 2005 р. «Січеславський альманах».

Кафедра має учбово-методичний кабінет, кілька навчальних аудиторій. Освітній процес здійснюють досвідчені професори, доценти та асистенти.

З 2017 року на кафедрі відкрито набір за освітньою програмою 052 Політологія, першого рівня вищої освіти - бакалавр.

У 2018 року – відкритий новий набір за освітньою програмою 032 Історія та археологія (спеціалізація Соціальна антропологія), першого рівня вищої освіти - бакалавр.

У 2022 році відбувся перший набір бакалаврів на здобуття ступеня магістра, другого рівня вищої освіти за освітньою програмою 052 Політологія на денну та заочну форми навчання.

Завідувачі кафедри


З кінця 30-х років кафедрою завідували такі вчені:

Крупицький Григорій Борисович (нар. 1906 р.), філософ, закінчив Харківський інститут комуністичної освіти в 1932 р., філософське відділення Київського інституту червоної професури в 1936 р., доцент (1939), в інституті працював у 1937 – 1941 рр., завідував кафедрою в 1939 – 1941 рр.

Берман Олександр Григорович (1903 – 1968), історик, закінчив Дніпропетровський інститут професійної освіти в 1926 р., доцент (1939), кандидат історичних наук (1954), працював в інституті в 1934 – 1935; 1938 – 1941; 1943 – 1968 рр., завідував кафедрою в Караганді в 1943 – 1944 рр.

Михайлов Олександр Олександрович (нар. в 1908 р.), історик, закінчив історичний факультет Ленінградського педагогічного інституту ім. Воровського в 1933 р., кандидат історичних наук і доцент (1939), працював в ДГІ і завідував кафедрою в 1944 – 1946 рр. після повернення інституту в Дніпропетровськ.

Кузнєцов Анатолій Васильович (1908 – 1979), історик, закінчив Дніпропетровський педагогічний інститут професійної освіти в 1933 р., кандидат історичних наук (1950), доцент (1952), працював в ДГІ в 1946 – 1979 рр., завідував кафедрою в 1946 – 1957 рр.

Яровий Михайло Григорович (нар. 1907 р.), історик, закінчив Дніпропетровський державний університет в 1949 р., кандидат історичних наук (1954), доцент (1956), працював в ДГІ в 1949 – 1975 рр., завідував кафедрою в 1958 – 1959 рр.


Кузнєцов Анатолій Васильович
Пойда Дмитро Павлович
Поставний Василь Георгійович
Пушкін Віктор Юхимович

Пойда Дмитро Павлович (1908 – 1992), історик, закінчив Харківський державний педагогічний інститут у 1936 р., один курс Київського інституту червоної професури в 1937 р. кандидат історичних наук (1949), доцент (1951), доктор історичних наук (1961), професор (1962), завідував кафедрою і працював в інституті в 1959 – 1966 рр.

Поставний Василь Георгійович (1924 – 1992), історик, закінчив Дніпропетровський державний університет в 1951 р., кандидат історичних наук (1963), доцент (1964), доктор історичних наук (1984), професор (1985), працював в інституті в 1951 – 1992 рр., завідував кафедрою в 1966 – 1992 рр.

Пушкін Віктор Юхимович (нар. 1938 р.), юрист, який закінчив Московський державний університет ім. Ломоносова в 1960 р., кандидат історичних наук (1973), доцент (1976), професор кафедри (1991), в інституті працює з липня 1968 р., завідував кафедрою з 1992 по 2015 рік.

У 2015 року кафедру очолив Первий Геннадій Леонідович, кандидат історичних наук, доцент.


Далі буде...


Джерела:

Літопис знаменних подій кафедри історії та політичної теорії.

Дніпропетровський гірничий інститут. Історичний нарис: У 2 кн. / Укл.: Г.Г.Півняк, О.О.Ренгевич, К.Ф.Тяпкін та ін. – К.: Техніка, 1995. – Кн. 2: Кафедри (1899-1992). – 408 с. Мова рос.


Колектив кафедри 2019 рік

Колектив кафедри 2019

Колектив кафедри 2014 рік

Колектив кафедри 2014

Колектив кафедри 2010 рік

Колектив кафедри 2010

Колектив кафедри 2008 рік

Колектив кафедри 2008

Колектив кафедри 1996 рік

Колектив кафедри 1996

Колектив кафедри 1985 рік

Колектив кафедри 1985

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт