Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ НГУ
 Пушкін Віктор Юхимович

Пушкін Віктор Юхимович

Завідувач кафедри історії та політичної теорії з 1992 по 2015 рік, кандидат історичних наук, професор.

Заслужений працівник освіти України (з 1997 р.), заслужений професор Національного гірничого університету (з 2003 р.). Директор Інституту гуманітарних проблем ім. П.Т. Тронька Державного ВНЗ «Національний гірничий університет». Член-кореспондент Української академії історичних наук (з 1997 р.), член Національної Спілки журналістів України,член Національної спілки краєзнавців України.

Головний редактор «Гуманітарного журналу», Член правління фундації Героя України Академіка П.Т. Тронька, Член Вченої Ради НГУ, Член Вченої Ради ЮФ, Член Наукової ради «Щорічника Соціальних наук»(Rocznikі Nauk Społecznych), член редколегії журналу НГУ «Науковий вісник».

В якості співавтора і члена редколегії брав участь у підготовці та виданні цілої низки монографій та навчальних посібників. Організатор і учасник численних Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій. Підготував п'ять кандидатів історичних наук.

Автор понад двохсот наукових і науково-методичних публікацій. Видавався у Польщі, Білорусі, Росії.

Закінчив юридичний факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова у 1960 р. У Національному гірничому університеті працює з 1968 р. – старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри.

Спеціалізується в області політичної історії та прикладної політології.

Нагороди:

Почесна грамота Кабінету Міністрів України, Грамоти ректора, Почесні дипломи НГУ за визначні заслуги у підготовці фахівців для України та особистий творчий внесок у розвиток і зміцнення авторитету університету, лауреат премії НГУ, срібна медаль НГУ.

Викладає дисципліни: Політологія.


Основні праці/публікації:

2013 рік.

1. Пушкин В.Е. Пуща неволи. – „Днепр вечерний”, № 160, 10 декабря 2013 г.

2012 рік.

1. Відповіднсть часу. – Д.: АРТ-ПРЕСС, 2012. – 288 с. (у співавторстві).

2. Пушкин В.Е. Быть или не быть гуманитарному образованию в ХХІ веке? Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 7-8 жовтня 2012 р. – Д.: Ч.І., 2012. – 244 с.

3. Пушкін В.Ю. Проблемы глобализации и тенденции европейской интеграции / Європейський Центр соціально-політичного прогнозування (Чехія, м. Прага 16-18 квітня 2012р.).

2011 рік.

1. Пушкін В.Ю. Людина яскрава і незвичайна // Проблеми політичної історії України. Зб. Наук. праць. – Д.: ДНУ, 2011 р.

2. Пушкін В.Ю., Колісник Л.О. Міжнародна академічна мобільність: досвід України // Сучасні освітні стратегії та виклики. – Хельм 2011 Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne. Państwowa Wyższa Śkoła Zawodowa w Chelmie. Chelm, 2011. – С.72-76.

3. Пушкін В.Ю. Охлократія // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю.Леневець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С.528-529.

4. Пушкін В.Ю. Група тиску // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю.Леневець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С.161.

5. Пушкін В.Ю.Імпічмент // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю.Леневець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С.280-285.

6. Пушкін В.Ю. Сперанський М.М. // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю.Леневець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С.682.

7. Пушкін В.Ю, Колісник Л.О, Гилюн О.В. Состояние и тенденции академической мобильности студентов в мире, Украине и Беларуси (сравнительный анализ) Высшая школа: проблемы и перспективы: 10-я Межд. науч.-метод. конф., Минск, 10 ноября 2011 г. Ч. 1. – Минск :РИВШ, 2011. – С.135-140.

2010 рік.

1. Пушкін В.Ю., Гілюн О.В. Студенчество Центрального Приднепровья начало ХХІ ст. в зеркале социологии // Вопросы качества образования в Беларуси, России, Украине: сб. науч. cтатей / Сост. и ред. М.И. Вишневский. – Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулeшова», 2010. – С.242-248.

2. Пушкин В.Е., Федорова В.И., Чекушина Ю.Н. Самостоятельная работа студентов в контексте кредитно-модульной организации учебного процесса / Гуманітарний вимір сучасної освіти: методологія та педагогічні технології. Всеукраїнська науково-практична конференція, Дніпропетровськ, 24-25 березня 2010 р.

3. Пушкін В.Ю. Колісник Л.О. Деякі аспекти євроінтеграційних процесів в українській освіті. Матеріали І Міжнародної Інтернет конференції. – Д.: ТОВ «Інновація», 2010. – С.66-69.

2009 рік.

1. Історія і сучасність Національного гірничого університету (1899-2009 рр.) / За ред. проф. Г. К. Швидько. – Д.: Ліра, 2009. – 541 с. (у співавторстві).


Участь у конференціях:

2012 рік.

16-18 квітня, Чехія, м. Прага, Європейський Центр соціально-політичного прогнозування, «Європейський круглий стіл».

10 квітня, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут гуманітарних проблем ДВНЗ «НГУ», Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль компетентнісно зорієнтованої гуманітарної освіти у розвитку інноваційної особистості».

2011 рік.

10.листопада, м. Мінськ, Державний заклад освіти «Республіканський інститут вищої школи». Х Міжнародна науково-методична конференція «Вища школа: проблеми та перспективи».

9-10 травня, м. Холм, Польща, Вища школа бізнесу, ІІ Международная научная конференция «Современные стратегии образования».

22 квітня, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. Олеся Гончара. Міжрегіональний круглий стіл «Місто і його мешканці в контексті сучасних соціальних реалій».

2010 рік.

Грудень, Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, «Черненковські наукові читання пам'яті д.і.н. Черненко А.М.».

19 листопада, м.Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», Всеукраїнські «Троньківські читання» на пошану академіка НАН України, Героя України П.Т.Тронька.

Листопад, м.Дніпропетровськ, НметАУ, Поздняківські наукові читання присвячені проф. Поздняку К.І.
Розкажи друзям:

© 2006-2022 Інформація про сайт