Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
052 Політологія, перший рівень вищої освіти – бакалаврРобоча програма навчальної дисципліни: Дивитися / Завантажити
Виборчий процес
Історія української політичної думки
Історія юридичної освіти в Україні
Колоніалізм та постколоніалізм в політиці та політичній науці
Міжнародна активність громадських організацій
Міжнародні відносини та глобальне управління
Політика розвитку та міжнародні організації
Політична конфліктологія
Політичні системи Античності
Права людини і демократизація
Якісні методи політологічного дослідження
Soft skills в сучасну інформаційну добу: ключові тенденції та виклики
Візуалізація політичного простору
Політична участь
Гендерна політологія
Політична антропологія
Політичний Інтернет простір
Глобальне управління і демократія
Біополітика біовлада біодипломатія
Внутрішня та зовнішня політика США
Політичні партії та громадські об'єднання
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт