Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
052 Політологія / бакалаврРобоча програма навчальної дисципліни: Дивитися Завантажити
Виборчий процес
Історія української політичної думки
Історія юридичної освіти в Україні
Колоніалізм та постколоніалізм в політиці та політичній науці
Міжнародна активність громадських організацій
Міжнародні відносини та глобальне управління
Політика розвитку та міжнародні організації
Політична конфліктологія
Політичні системи античності
Права людини і демократизація
Якісні методи політологічного дослідження
Soft skills в сучасну інформаційну добу: ключові тенденції та виклики


Тут можна ознайомитися з коротким змістом дисциплін, які читаються викладачами кафедри історії та політичної теорії


Дисципліна:В курсі розглянуто сутність виборчого процесу, особливості різних виборчих систем, законодавство України з організації і проведення виборів до різних органів влади і особливості виборчого процесу в державі, охарактеризовані базові елементи сучасних електоральних кампаній та використовувані політичні технології, запропоновані шляхи здійснення експертизи проектів нормативно-правових актів у галузі виборчого права.


© 2006-2023 Інформація про сайт