Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
052 Політологія / магістрСилабус навчальної дисципліни: Дивитися / Завантажити
Глобальне управління і демократія
Зовнішня політика України
Національна політика України
Політична географія і геополітика України
Політичні права людини і громадянина в сучасному глобалізованому світі


© 2006-2022 Інформація про сайт