Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
032 Історія та археологія, перший рівень вищої освіти – бакалаврРобоча програма навчальної дисципліни: Дивитися / Завантажити
Звичаї і традиції українського народу
Історія української культури
Історія юридичної освіти в Україні
Краєзнавство
Основи пам’яткознавства та охорона культурних цінностей
Політична історія Великого князівства Литовського (до Люблінської уніЇ)
Публічна історія
Історія освіти і науки в Україні
Політична історія США
Суспільна пам'ять та історична політика в Україні і світі
Музейна справаСервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт