Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
032 Історія та археологіяРобоча програма навчальної дисципліни: Дивитися Завантажити
Звичаї і традиції українського народу
Історія юридичної освіти в Україні
Краєзнавство
Основи пам’яткознавства та охорона культурних цінностей
Політична історія Великого князівства Литовського (до Люблінської уніЇ)
Політична історія СРСР
Публічна історія


© 2006-2021 Інформація про сайт