Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
032 Історія та археологія



Робоча програма навчальної дисципліни: Дивитися Завантажити
Звичаї і традиції українського народу
Історія української культури
Історія юридичної освіти в Україні
Краєзнавство
Основи пам’яткознавства та охорона культурних цінностей
Політична історія Великого князівства Литовського (до Люблінської уніЇ)
Політична історія СРСР
Публічна історія
Історія освіти і науки в Україні
© 2006-2023 Інформація про сайт