Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
052 Політологія, другий рівень вищої освіти – магістрРобоча програма навчальної дисципліни: Дивитися / Завантажити
Політична глобалістика
Зовнішня політика України
Національна політика України
Політична географія і геополітика України
Політичні права людини і громадянина в сучасному глобалізованому світі
Політичні паблік рілейшнз у виборчих кампаніях
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт