Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg

Зимницька Світлана Павлівна

Кандидат історичних наук, асистент

Закінчила:

Дніпропетровський національний університет (2008)

Стажування за стипендіальною програмою Фонду ім. Королеви Ядвіґи в Яґеллонському університеті (Краків, 2014)

Стажування у Центрі східноєвропейських досліджень Варшавського університету (Варшава, 2016)

Стажування в Університеті ім. Вітовта Великого (Каунас, 2016)

Стажування при Нагороді ім. Івана Виговського у Краківській гірничо-металургійній академії ім. Ст. Сташіца і ТУ «Вроцлавська політехніка» (Краків, Вроцлав, 2017)


Викладає дисципліни:

Історія українського суспільства

Сфера наукових інтересів:

Українсько-польські стосунки ранньомодерної доби, історія та історіографія роду Вишневецьких.

Нагороди:

ІІ нагорода Конкурсу ім. Юліуша Бардаха на найкращі магістерські та кандидатські роботи, що проводиться Інститутом Великого князівства Литовського в Каунасі (2016)

Медаль „Знак вдячності Національного гірничого університету” (2015)

Відзнака ІХ Конкурсу ім. Єжи Ґєдройця на найкращі магістерські та кандидатські роботи, що проводиться Посольством Республіки Польща в Україні (2015)

Почесний диплом Державного ВНЗ „НГУ” (2015)

Опубліковані статті:

1. Зимницька С. Князь Ярема Вишневецький у вітчизняній та зарубіжній історіографії // Гуманітарний журнал. – 2008. – № 3-4. – С. 151-155.

2. Зимницька С.П. Князі Вишневецькі в українській та польській наукових історіографічних традиціях ХІХ – початку ХХІ ст. // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Теорія. Методика. Практика: [Міжвузівський збірник наукових праць]. – Д.: Дніпропетровський національний університет, 2009. – С. 183-195.

3. Зимницька С.П. Родові володіння Вишневецьких на території Волині, Брацлавщини і Київщини в рецепції українських і польських істориків // Гуманітарний журнал. – 2009. – № 1-2. – С. 127-133.

4. Зимницька С.П. Князі Вишневецькі та Лжедмитрій І: огляд історіографії проблеми // Матеріали П’ятої міжнародної наукової конференції «Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки». – Луганськ, 25-26 квітня 2012 р. – С. 42-43.

5. Зимницька С.П. Постать короля Міхала Корибута Вишневецького у загальних курсах з історії Польщі ХІХ – початку ХХ ст. // Гуманітарний журнал. – 2012. – № 2-3. – С. 211-214.

6. Зимницька С.П. Проблема зміни віри представниками роду князів Вишневецьких у вітчизняній та зарубіжній історіографії другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2013. – Вип. 20. – С. 157-162.
Розкажи друзям:
© 2006-2020 Інформація про сайт