Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg

Вимоги до статей

Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.

У відповідності до вимог ВАК України: обсяг статей – до 1 д.а. (24 сторінки друкованого тексту), анотацій та рецензій – до 0,2 д.а.

На першому акруші в лівому кутку ініціалі та прізвище автора (И.И. Иванов). В правому кутку індекс УДК. Наступні рядки: назва (ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ), анотації та ключові слова трьома мовами. Якщо назва російською мовою, то в анотації українською надати точну назву українською мовою.


Посилання обов’язково в кінці документа!!!

Приклад:

1. Каменский П.В. Старое средство. – Х.: Типография В.С.Бирюкова, 1890. – 32 с.


Тему публікації і назву матеріалу бажано попередньо узгодити з редакцією.

До статті обов’язково додати відомості про автора: прізвище, ім’я і по-батькові повністю, місце роботи, посада, вчені ступінь і звання а також контактну інформацію: адреса, телефон, e-mail.

У зв’язку з некомерційдам характером видання публікації здійснюються на безгонорарній основі Авторський примірник надається.

Політика рецензування – внутрішнє рецензування.


  • Завантажити pdf файл – ВИМОГИ ДО АВТОРІВ

  • © 2006-2021 Інформація про сайт