Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg

Підручники "Політологія"

Політологія. Навчально-методичний посібник. Серія довідників. Кн.1. Політичні системи країн світу / За заг. ред. проф. В.Ю.Пушкіна. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2003. – 222 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України №14/18.2 – 1445 від 11.07.2002 р.).

Запропонований посібник є першою складовою частиною серії довідників, підготовленої колективом кафедри історії та політичної теорії НГУ. В ньому розглядаються політичний устрій 40 країн світу, які віддзеркалюють існуючі у світі форми правління, партійні та виборчі системи.

Політологія. Навчальний посібник-довідник. Серія довідників. Кн. 2. Політичне життя суспільства. (Глосарій) / За заг. ред. В.Ю.Пушкіна. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. – 159 с.

Запропонований посібник є другою складовою частиною серії довідників, підготовленої колективом кафедри історії та політичної теорії НГУ. В ньому подані основні поняття та категорії політичної науки, які розкривають сутність політики та політичного життя суспільства.

Політологія: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей (часть 1) / Под ред. В.Е.Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 212 с.

Предлагаемое учебное пособие входит в комплект учебно-методической литературы, подготовленный коллективом кафедры. В данном пособии рассматриваются основные проблемы политической науки, ее специфика, понятия и категории.

В качестве составных частей предполагаемый комплект включает в себя: «Хрестоматию по политологии»; «Политологию в схемах и таблицах»; «Политологию в вопросах и ответах»; «Тесты по политологии», «Индивидуальные задания по политологии» и др.

Політологія: Навчальний посібник (частина 2) для дистанційно-заочної форми навчання / За ред. В.Ю. Пушкіна. – Дніпропетровськ: НГА України, 2001. – 207 с.

Запропонований посібник є другою складовою частиною комплекту навчально-методичної літератури, підготовленого викладачами кафедри українознавства та політології НГА України. Він є продовженням першої частини комплексу (підручник). Теми курсу «Політологія» викладаються з застосуванням логічних схем, таблиць та основних визначень, які активно застосовуються в навчальному процесі.

Практикум з дисципліни «Політологія»: Навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей. Ч. 3. / Під ред. В.Ю Пушкіна. – Дніпропетровськ: НГА України, 2001. – 144 с.

Запропонований посібник є третьою складовою частиною комплексу навчально-методичної літератури, підготовленого викладачами кафедри українознавства та політології НГА України. Видання включає в себе: завдання й тести для контролю знань студентів з курсу «Політологія», теми доповідей та рефератів, методичні вказівки для виконання Комплексної контрольної роботи (ККР).

Політологія. Ч. 4. Хрестоматія: Навч. посібник / В.Ю. Пушкін, М.В. Зєнкін, Л.М. Колосова, В.В. Литвиненко, В.І. Чорнобаев: За ред. В.Ю.Пушкіна. – 2-е видання перероб. та доповн. – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2002. – 250 с.

Хрестоматія є складовою частиною комплексу навчально-методичної літератури, підготовленого колективом кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету України. В хрестоматії наведені уривки з праць видатних мислителів різних епох, країн та народів, пропонуються їх політичні портрети.

Політологія. Навч. посібник. Ч. 5. Політологія у запитаннях та відповідях / М.В. Зєнкін, Л.М. Колосова, В.В. Литвиненко, В.Ю. Пушкін, В.І. Чорнобаєв: За ред. В.Ю.Пушкіна. – 2-е видання перероб. та доповн. – Дніпропетровськ: НГА України, 2002. – 198 с.

Запропонований навчальний посібник є складовою частиною комплексу навчально-методичної літератури, підготовленого колективом кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету України. В посібнику матеріал курсу «Політологія» подається у вигляді конкретних запитань та відповідей на них. Структура посібника відповідає логіці викладення матеріалу, що запропонована у першій та другій частинах комплексу.

Політологія для всех: Учебное пособие в двух частях. Часть 1.: Политология в схемах, таблицах и понятиях. – Днепропетровск: ОАО «Днепркнига», 2002. – 214 с.

В данном пособии рассматриваются основные проблемы политической науки, ее специфика, понятия и категории. Пособие предназначено для студентов всех специальностей вузов, а также аспирантов, преподавателей и всех интересующихся проблемами политологии. Настоящее издание будет полезно для организаторов и участников избирательных компаний.


Політологія для всех. Учебное пособие в двух частях. Часть 2.: Политология в вопросах и ответах. – Днепропетровск ОАО «Днепркнига», 2002. – 246 стр.

В данном пособии рассматриваются основные проблемы политической науки, ее специфика, понятия и категории. Пособие предназначено для студентов всех специальностей вузов, а также аспирантов, преподавателей и всех интересующихся проблемами политологии. Настоящее издание будет полезно для организаторов и участников избирательных кампаний.Розкажи друзям:
© 2006-2021 Інформація про сайт