Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg
Костюк Наталія Григорівна

Основні праці/публікації:

1. Костюк Н.Г. Організація та керування самостійною роботою студентів Національного гірничого університету (Українська мова за професійним спрямуванням) // Гуманітарний журнал. – 2007. - №3-4.- С. 124-127

2. Костюк Н. Г. Функціональна роль лексичних груп у романі Олеся Гончара «Циклон // Жанрово-стильова палітра слова Олеся Гончара. Збірник наукових праць. Дніпропетровськ,НГУ, 2010. – С. 71-76.

3. Костюк Н.Г.Епістолярії Д.І. Яворницького та К.О. Білиловського (лексично-фразеологічні особливості мови) // Бористен. – 2010 - №10. – С.24-26.

4. Костюк Н.Г.Функціональна роль лексичних груп у романі Олеся Гончара «Циклон»/ Жанрово-стильова палітра слова Олеся Гончара. Збірник наукових праць. Дніпропетровськ, НГУ. – 2010. –С.71-76.

5. Костюк Н.Г. Самостійна робота студентів у контексті кредитно-модульної системі організації навчального процесу / Гуманітарний вимір сучасної освіти: методологія та педагогічні технології. Всеукраїнська науково-практична конференція, Дніпропетровськ, 24-25 березня 2010 р.

6. Костюк Н. Г. «Закоханий справіку в нашу рідну мову, я обираю страдництво поета» // У сяйві замцерли: Збірник публікацій про творчість Миколи Миколаєнка – з нагоди 92-ліття письменника / упорядкування Ю.М. Родіонова. – Д.: Вид-во Маковецький, 2011. – С.117-124.

7. Костюк Н. Г. Особливості тематичних груп лексики в оповіданнях О. Гончара «Фронтовичка», «За мить щастя». Рецепція України в контексті сучасної мови та літератури, збірник наук. праць. Д., 2011- с. 139-145.

8. Костюк Н. Г. Ти з’явилась і шла, як образ самого щастя / Зіткана з любові: збірник праць.- Д.: НГУ, 2011- с. 77-80.

9. Костюк Н. Г. Ономастичні дослідження Михайла Пронченка на Криворіжжі (на матеріалах листування М. Пронченка та Д. Яворницького) // Історія і культура Придніпров'я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – Вип. 8. – С. 217-223.

10. Костюк Н. Г. Лексикографічні дослідження Д.І.Яворницького та його кореспондентів (за матеріалами епістолярної спадщини вченого. // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – 52 К. – С.259-264

11. Костюк Н.Г. Порівняльна характеристика епістолярної спадщини Д.І.Яворницького та О.Т.Гончара. Збірник наукових статей «Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства». Полтава, 2013. - С.

12. Н.Костюк Українська мова в епістолярії В.Біднова до академіка Д.І.Яворницького / Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв'язки: збірник наукових праць / уклад. і заг. ред. Д. Блохин. - Мюнхен, 2016. - Т. 9. – С.107-112.

Навчально-методичні посібники:

1. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів гірничого факультету [Текст] / Г. Г. Жданова, С. Є. Ігнатьєва, Н. Г. Костюк, Н. В. Слобода, І. К. Цюп’як, О. Л. Чумак. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 92 с.

2. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів геологорозвідувального факультету / Г. Г. Жданова, С. Є. Ігнатьєва, Н. Г. Костюк, Н. В. Слобода, І. К. Цюп’як, О. Л. Чумак – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 83 с.

3. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови професійного спілкування для студентів Інституту економіки [Текст] / С.Ю. Жарко, Г.Г. Жданова, С.Є. Ігнатьєва та ін. – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – 94 с.


Розкажи друзям:
© 2006-2020 Інформація про сайт