Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Kostiuk Natalia

Major works and publications

1. Костюк Н.Г. Організація та керування самостійною роботою студентів Національного гірничого університету (Українська мова за професійним спрямуванням) // Гуманітарний журнал. – 2007. - №3-4.- С. 124-127

2. Костюк Н. Г. Функціональна роль лексичних груп у романі Олеся Гончара «Циклон // Жанрово-стильова палітра слова Олеся Гончара. Збірник наукових праць. Дніпропетровськ,НГУ, 2010. – С. 71-76.

3. Костюк Н.Г.Епістолярії Д.І. Яворницького та К.О. Білиловського (лексично-фразеологічні особливості мови) // Бористен. – 2010 - №10. – С.24-26.

4. Костюк Н.Г.Функціональна роль лексичних груп у романі Олеся Гончара «Циклон»/ Жанрово-стильова палітра слова Олеся Гончара. Збірник наукових праць. Дніпропетровськ, НГУ. – 2010. –С.71-76.

5. Костюк Н.Г. Самостійна робота студентів у контексті кредитно-модульної системі організації навчального процесу / Гуманітарний вимір сучасної освіти: методологія та педагогічні технології. Всеукраїнська науково-практична конференція, Дніпропетровськ, 24-25 березня 2010 р.

6. Костюк Н. Г. «Закоханий справіку в нашу рідну мову, я обираю страдництво поета» // У сяйві замцерли: Збірник публікацій про творчість Миколи Миколаєнка – з нагоди 92-ліття письменника / упорядкування Ю.М. Родіонова. – Д.: Вид-во Маковецький, 2011. – С.117-124.

7. Костюк Н. Г. Особливості тематичних груп лексики в оповіданнях О. Гончара «Фронтовичка», «За мить щастя». Рецепція України в контексті сучасної мови та літератури, збірник наук. праць. Д., 2011- с. 139-145.

8. Костюк Н. Г. Ти з’явилась і шла, як образ самого щастя / Зіткана з любові: збірник праць.- Д.: НГУ, 2011- с. 77-80.

9. Костюк Н. Г. Ономастичні дослідження Михайла Пронченка на Криворіжжі (на матеріалах листування М. Пронченка та Д. Яворницького) // Історія і культура Придніпров'я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – Вип. 8. – С. 217-223.

10. Костюк Н. Г. Лексикографічні дослідження Д.І.Яворницького та його кореспондентів (за матеріалами епістолярної спадщини вченого. // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – 52 К. – С.259-264

11. Костюк Н.Г. Порівняльна характеристика епістолярної спадщини Д.І.Яворницького та О.Т.Гончара. Збірник наукових статей «Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства». Полтава, 2013. - С.

12. Н.Костюк Українська мова в епістолярії В.Біднова до академіка Д.І.Яворницького / Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв'язки: збірник наукових праць / уклад. і заг. ред. Д. Блохин. - Мюнхен, 2016. - Т. 9. – С.107-112.

Навчально-методичні посібники:

1. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів гірничого факультету [Текст] / Г. Г. Жданова, С. Є. Ігнатьєва, Н. Г. Костюк, Н. В. Слобода, І. К. Цюп’як, О. Л. Чумак. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 92 с.

2. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів геологорозвідувального факультету / Г. Г. Жданова, С. Є. Ігнатьєва, Н. Г. Костюк, Н. В. Слобода, І. К. Цюп’як, О. Л. Чумак – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 83 с.

3. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови професійного спілкування для студентів Інституту економіки [Текст] / С.Ю. Жарко, Г.Г. Жданова, С.Є. Ігнатьєва та ін. – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – 94 с.

© 2006-2021 Інформація про сайт