Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg
Кочергін Ігор Олександрович

Участь у конференціях:

2012 рік.

16 листопада, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара. VIII Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя» (до 80-річчя створення Дніпропетровської області).

3-4 жовтня, Крим, Алупка, Воронцовський палац, ХІІІ Крымские Международные Воронцовские научные чтения «ВОРОНЦОВЫ И РУССКОЕ ДВОРЯНСТВО: МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ» ХІ Крымские научные чтения «МИР УСАДЕБНОЙ КУЛЬТУРЫ».

1-2 червня, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, Всеукраїнська наукова конференція «Історія Степової України ХVII - XX століття» на вшанування пам'яті професора А.В. Бойка.

26-27 квітня, м. Ростов-на-Дону, Російська федерація, Південний федеральний університет. Х Міжрегіональна наукова конференція «Людина другого плану в історії».

5-6 квітня, м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. VIII Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: суспільство між традицією та модернізацією».

23 березня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», І Всеукраїнська (ХІ регіональна) науково-краєзнавча конференція «Дослідники і дослідження природи Придніпров’я XVII-ХХІ ст.»

2011 рік.

24 листопада, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». ІІ Троньківські читання на пошану академіка НАН України, Героя України Петра Тимофійовича Тронька.

3-4 листопада, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. О. Гончара. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Наддніпрянська Україна: проблеми історії освіти, науки та духовно-культурного життя».

14-15 жовтня, м.Запоріжжя, Запорізький національний університет. Всеукраїнська наукова конференція «Запорозька Січ та українське козацтво» присвячена пам'яті А.В.Бойка.

14 жовтня, м.Запоріжжя, Запорізький національний університет. Треті Новицькі читання.

06-07 жовтня, м. Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. XІІ Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція.

29-30 вересня, м. Ніжин, Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя. V Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: історичний і літературний контекст».

15 червня, м. Запоріжжя, Хортицький музей-заповідник. Круглий стіл, присвячений початку експедиції Національної спілки краєзнавств України та Відділу регіональних досліджень інституту історії України НАНУ у зв'язку з 300-літтям заснування Олешківської Січі.

14 червня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». Міжвузівський науковий семінар присвячений 75-літтю д.і.н. Крутікова В.В. на тему: «Регіональне підприємництво в Україні».

2-3 червня, м. Херсон, Херсонський державний університет, V Міжнародна конференція молодих науковців «Історична наука на початку ХХІ ст.: проблеми, минуле, сучасність, перспективи».

13 травня, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. Олеся Гончара. VII Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя».

25 березня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ "НГУ". 10-та Регіональна краєзнавча конференція «Придніпров'я давнє та недавнє».

23-24 березня, м. Київ, Українське товариство охорони пам'яток історії і культури. ХХ Міжнародна наукова конференція «Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні».

2010 рік.

19 листопада, м.Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». Всеукраїнські «Троньківські читання» на пошану академіка НАН України, Героя України П.Т.Тронька.

4-5 листопада. м.Дніпропетровськ. Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара. II Всеукраїнські Яворницькі наукові читання до 155-річчя від дня народження Д.І.Яворницького.

21-22 жовтня, м.Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: регіональний вимір».

21-22 вересня, Крим, Алупка, Воронцовський палац. XII Кримські міжнародні Воронцовські читання «Воронцови та руське дворянство» і X Кримські міжнародні читання «Світ садибної культури».

ІІ Всеукраїнська краєзнавча конференція «Побут, етнографія і фольклор Придніпров’я у минулому і сьогоденні». Національний гірничий університет. Дніпропетровськ. 28.03.2013 р.

Всеукраїнська наукова конференція «Історія степової України XVII-ХХ століття», на вшанування пам’яті професора А.В.Бойка. Запорізький національний університет. 31.05.2013 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Громадянські протистоянь в історії України: від непорозумінь і розбрату до національної консолідації», приуроченої до 350-ї річниці Чорної ради в Ніжині. Ніжинський державний університет. 26.06.2013 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Поляки на Чернігово-Сіверщині – «Свої»-«Чужі»», приуроченої до 350-ї річниці східного походу Яна ІІ Казиміра. Ніжинський державний університет. 21.02.2014 р.

ІІІ Всеукраїнська краєзнавча конференція «Придніпров’я в літературних і мистецьких пам’ятках». Національний гірничий університет. Дніпропетровськ. 28.03.2014 р.

Всеукраїнська наукова конференція «Українське козацтво і тюркський світ наприкінці XV – першої третини ХІХ ст.». Інститут історії України НАН України. Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області. 31.05.2014 р.

IV Всеукраїнська краєзнавча конференція. «Громадські та державні діячі Придніпров’я XVIII-XX ст.» Національний гірничий університет. Дніпропетровськ. 27.03.2015 р.

ІХ Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпорожжя». Дніпропетровський національний університет. Дніпропетровськ. 17.04.2015 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні», приуроченої до 350-річниці початку гетьманування Петра Дорошенка Володимира Володимировича Кривошеї та вшанування його світлої пам’яті. Музей гетьманства. Київ. 16.10.2015 р.

Треті Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. ДНУ. Дніпропетровськ. 5-6.11.2015 р.

© 2006-2021 Інформація про сайт