Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Kochergin Igor

Participation in the conference

2012 рік.

16 листопада, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара. VIII Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя» (до 80-річчя створення Дніпропетровської області).

3-4 жовтня, Крим, Алупка, Воронцовський палац, ХІІІ Крымские Международные Воронцовские научные чтения «ВОРОНЦОВЫ И РУССКОЕ ДВОРЯНСТВО: МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ» ХІ Крымские научные чтения «МИР УСАДЕБНОЙ КУЛЬТУРЫ».

1-2 червня, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, Всеукраїнська наукова конференція «Історія Степової України ХVII - XX століття» на вшанування пам'яті професора А.В. Бойка.

26-27 квітня, м. Ростов-на-Дону, Російська федерація, Південний федеральний університет. Х Міжрегіональна наукова конференція «Людина другого плану в історії».

5-6 квітня, м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. VIII Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: суспільство між традицією та модернізацією».

23 березня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», І Всеукраїнська (ХІ регіональна) науково-краєзнавча конференція «Дослідники і дослідження природи Придніпров’я XVII-ХХІ ст.»

2011 рік.

24 листопада, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». ІІ Троньківські читання на пошану академіка НАН України, Героя України Петра Тимофійовича Тронька.

3-4 листопада, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. О. Гончара. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Наддніпрянська Україна: проблеми історії освіти, науки та духовно-культурного життя».

14-15 жовтня, м.Запоріжжя, Запорізький національний університет. Всеукраїнська наукова конференція «Запорозька Січ та українське козацтво» присвячена пам'яті А.В.Бойка.

14 жовтня, м.Запоріжжя, Запорізький національний університет. Треті Новицькі читання.

06-07 жовтня, м. Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. XІІ Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція.

29-30 вересня, м. Ніжин, Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя. V Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: історичний і літературний контекст».

15 червня, м. Запоріжжя, Хортицький музей-заповідник. Круглий стіл, присвячений початку експедиції Національної спілки краєзнавств України та Відділу регіональних досліджень інституту історії України НАНУ у зв'язку з 300-літтям заснування Олешківської Січі.

14 червня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». Міжвузівський науковий семінар присвячений 75-літтю д.і.н. Крутікова В.В. на тему: «Регіональне підприємництво в Україні».

2-3 червня, м. Херсон, Херсонський державний університет, V Міжнародна конференція молодих науковців «Історична наука на початку ХХІ ст.: проблеми, минуле, сучасність, перспективи».

13 травня, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. Олеся Гончара. VII Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя».

25 березня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ "НГУ". 10-та Регіональна краєзнавча конференція «Придніпров'я давнє та недавнє».

23-24 березня, м. Київ, Українське товариство охорони пам'яток історії і культури. ХХ Міжнародна наукова конференція «Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні».

2010 рік.

19 листопада, м.Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». Всеукраїнські «Троньківські читання» на пошану академіка НАН України, Героя України П.Т.Тронька.

4-5 листопада. м.Дніпропетровськ. Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара. II Всеукраїнські Яворницькі наукові читання до 155-річчя від дня народження Д.І.Яворницького.

21-22 жовтня, м.Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: регіональний вимір».

21-22 вересня, Крим, Алупка, Воронцовський палац. XII Кримські міжнародні Воронцовські читання «Воронцови та руське дворянство» і X Кримські міжнародні читання «Світ садибної культури».

© 2006-2020 Інформація про сайт