Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ НГУ

Навчально-методична робота

Кафедра історії та політичної теорії − це насамперед згуртований, дружній колектив високоосвічених, інтелігентних людей, кваліфікованих фахівців. Внесок викладачів і співробітників кафедри у справу гуманітаризації та гуманізації вищої освіти в університеті важко переоцінити, і я впевнений, що творчий та інтелектуальний потенціал кафедри в змозі дати адекватну відповідь на виклик часу.

Структура кафедри:
• Завідувач кафедри
• Заступники завідувача
• Методологічний семінар викладачів кафедри
• Предметні комісії
• Навчально-методичний кабінет
• Лабораторії

 Учасники Всеукраїнської конференції
 На засіданні науково-методичного семінару

Форми підвищення кваліфікації викладачів:
• навчання в аспірантурі та докторантурі;
• стажування;
• участь у Міжнародних, Всеукраїнських і Регіональних конференціях;
• участь у науково-методологічних семінарах;
• рецензування кандидатських та докторських дисертацій.Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт