Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ НГУ

СОЦІОЛОГІЯ. ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

 • ВСТУП
 • Тема 1. Соціологія як наука, її предмет, функції
 • Тема 2. Виникнення та розвиток соціології як науки
 • Тема3. Програма та методи соціологічного дослідження
 • Тема 4. Суспільство як соціальна система
 • Тема 5. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність. Соціальний статус і соціальна роль. Соціальна нерівність
 • Тема 6. Соціальні інститути і соціальні організації
 • Тема 7. Соціальна взаємодія, соціальні зміни, соціальні процеси. Конфлікт як соціальний процес
 • Тема 8. Особистість у системі соціальних зв’язків. Соціалізація як процес становлення особистості
 • Тема 9. Соціологічне розуміння культури. Цінності й норми. Соціальний контроль та соціальні відхилення

 • КОНТОРОЛЬ ЗНАНЬ
 • Вимоги до контролю знань студентів, які вивчають дисципліну «Соціологія» дистанційно
 • Рекомендації до написання індивідуального завдання (соціологічний есей)
 • Рекомендації до створення програми навчального соціологічного дослідження

 • ТЕСТИ ДО КУРСУ
 • Варіант № 1_Тести з соціології для підсумкового контролю
 • Варіант № 2_Тести з соціології для підсумкового контролю


 • Розкажи друзям:
  © 2006-2021 Інформація про сайт