Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg
Пушкін Віктор Юхимович

Основні праці/публікації:

2013 рік.

1. Пушкин В.Е. Пуща неволи. – „Днепр вечерний”, № 160, 10 декабря 2013 г.

2012 рік.

1. Відповіднсть часу. – Д.: АРТ-ПРЕСС, 2012. – 288 с. (у співавторстві).

2. Пушкин В.Е. Быть или не быть гуманитарному образованию в ХХІ веке? Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 7-8 жовтня 2012 р. – Д.: Ч.І., 2012. – 244 с.

3. Пушкін В.Ю. Проблемы глобализации и тенденции европейской интеграции / Європейський Центр соціально-політичного прогнозування (Чехія, м. Прага 16-18 квітня 2012р.).

2011 рік.

1. Пушкін В.Ю. Людина яскрава і незвичайна // Проблеми політичної історії України. Зб. Наук. праць. – Д.: ДНУ, 2011 р.

2. Пушкін В.Ю., Колісник Л.О. Міжнародна академічна мобільність: досвід України // Сучасні освітні стратегії та виклики. – Хельм 2011 Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne. Państwowa Wyższa Śkoła Zawodowa w Chelmie. Chelm, 2011. – С.72-76.

3. Пушкін В.Ю. Охлократія // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю.Леневець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С.528-529.

4. Пушкін В.Ю. Група тиску // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю.Леневець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С.161.

5. Пушкін В.Ю.Імпічмент // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю.Леневець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С.280-285.

6. Пушкін В.Ю. Сперанський М.М. // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю.Леневець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С.682.

7. Пушкін В.Ю, Колісник Л.О, Гилюн О.В. Состояние и тенденции академической мобильности студентов в мире, Украине и Беларуси (сравнительный анализ) Высшая школа: проблемы и перспективы: 10-я Межд. науч.-метод. конф., Минск, 10 ноября 2011 г. Ч. 1. – Минск :РИВШ, 2011. – С.135-140.

2010 рік.

1. Пушкін В.Ю., Гілюн О.В. Студенчество Центрального Приднепровья начало ХХІ ст. в зеркале социологии // Вопросы качества образования в Беларуси, России, Украине: сб. науч. cтатей / Сост. и ред. М.И. Вишневский. – Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулeшова», 2010. – С.242-248.

2. Пушкин В.Е., Федорова В.И., Чекушина Ю.Н. Самостоятельная работа студентов в контексте кредитно-модульной организации учебного процесса / Гуманітарний вимір сучасної освіти: методологія та педагогічні технології. Всеукраїнська науково-практична конференція, Дніпропетровськ, 24-25 березня 2010 р.

3. Пушкін В.Ю. Колісник Л.О. Деякі аспекти євроінтеграційних процесів в українській освіті. Матеріали І Міжнародної Інтернет конференції. – Д.: ТОВ «Інновація», 2010. – С.66-69.

2009 рік.

1. Історія і сучасність Національного гірничого університету (1899-2009 рр.) / За ред. проф. Г. К. Швидько. – Д.: Ліра, 2009. – 541 с. (у співавторстві).
Розкажи друзям:

© 2006-2021 Інформація про сайт