Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg

Про журнал

«Гуманітарний журнал» заснований і видається з 1999 року.

Реєстраційні дані.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3782 від 16.04.1999 р. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 3-05/1 від 10.11.1999 р.

«Гуманітарний журнал» зареєстрований ВАК України як фахове видання з історичних наук (Постанова Президії ВАК України від 22.12.2010, № 1-05/8).

Галузь та проблематика журналу.

Публікація результатів наукових досліджень та першоджерел з історії, політології, соціології, права, філософії, філології, поширення гуманітарних знань, гуманізація та гуманітаризація освіти в Україні.

Рецензування внутрішнє.

Періодичність: щоквартально.

Графік публікації.

№ 1 поточного року – середина лютого.

№ 2 поточного року – середина квітня.

№ 3 поточного року – середина червня.

№ 4 поточного року – середина листопада.

Мова видання: українська, російська

Засновник: Національний гірничий університет

Пре-прес і наклад: Редакційно-видавничий комплекс НГУ.

Передрук матеріалів вільний, з обов’язковим посиланням на журнал.

Положення про конфіденційність.

Електронні адреси, які вказуються авторами журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.


  • Завантажити pdf файл – ПРО ЖУРНАЛ

  • © 2006-2021 Інформація про сайт