Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

"Гуманітарний журнал" № 1-2 за 2013 рік

Зміст


Відомості про авторів

В.О. ВАСИЛЕНКО

КРЕВСЬКА УГОДА І РОЗВИТОК ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВЗАЄМИН (ДО 1392 Р.) У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ІСТОРІОГРАФІЯХ

Є.М. ЛУНЯК

ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА В НАПОЛЕОНІВСЬКІЙ ФРАНЦІЇ

І.О. КОЧЕРГІН

КАМЕНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ ДОБИ МОДЕРНІЗАЦІЇ. КАМЕНСЬКИЙ ПЕТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

А.В. ПОУХ

ЯВНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МАМАЙ

І. КУЦИЙ

КОНЦЕПТ «РУСЬКИЙ СВІТ» В ІСТОРИЧНИХ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ УЯВЛЕННЯХ БОГДАНА ДІДИЦЬКОГО

Н.М. КУШЛАКОВА

ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСЬКОГО ГУРТКА ІНЖЕНЕРІВ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ (1911-1916 РР.)

С.И. БОБЫЛЕВА, Т. Л. ПЕТРОВА

НЕМЕЦКО-МЕННОНИТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ЮГА УКРАИНЫ В ПЕРИОД ОККУПАЦИИ

В. АНДРЄЄВ

ВІКТОР ПЕТРОВ: СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛА-ГУМАНІТАРІЯ (1913 – ПОЧАТОК 1920-Х РР.)

С.Ш. АЙТОВ

СУСПІЛЬНИЙ, КУЛЬТУРНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ДИНАМІКИ ІСТОРИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ДОБУ НЕПУ (1921-1929РР.)

А.Б. КЛІШ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ «РУСЬКОЇ ГРОМАДИ» В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ

І.В. АГІЄНКО, В.Т. БРИТАН, О.Ю. ВИСОЦЬКИЙ, Л.М. КЛІМАШЕВСЬКИЙ, О.В. МИХАЙЛЮК, Л.С. ПІДЛІСНА, О.М. РЕШЕТІЛОВА, А.В. САВИЧ

НАРИС ІСТОРІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ (1945 – 1991 РР.)

А.Г. АЛЕКСАХА

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН. ПРОГРЕССОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Н.А. АНДРЮЩЕНКО

КУЛЬТУРНЕЖИТТЯ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 1920-Х – ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСУ «ЗОРЯ»)

О.А. ЗАБУДКОВА

ПРОТИСТОЯННЯ ПРОМИСЛОВИХ СИНДИКАТІВ І ЗЕМСТВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

О.М. ЗВЯГІНА

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У ДЕВ’ЯНОСТІ РОКИ ХХ СТОРІЧЧЯ

О.О. МАРІНЧЕНКО

ПЛАНИ КОМАНДУВАННЯ ВЕРМАХТУ ТА ГРУПИ АРМІЙ «ПІВДЕНЬ» ВІДНОСНО ПОВОДЖЕННЯ З РАДЯНСЬКИМИ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ НАПЕРЕДОДНІ НАПАДУ НА СРСР

І.І. ШУСТАК

РЕЛІГІЙНА ПОВЕДІНКА НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УРСР У 1950-60 РР. У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ (НАМАТЕРІАЛАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ, ЛЬВІВСЬКОЇ, ДРОГОБИЦЬКОЇ, СТАНІСЛАВСЬКОЇ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛ.)

О.В. ПОЛІЩУК

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ КРИМУ У 1920-ТІ РР.: СТРУКТУРА І ДИНАМІКА РОЗВИТКУ

О.А. ЯНЧУК

СПРОБА ПЕРЕМИР’Я МІЖ ВЛАДОЮ І ОПОЗИЦІЄЮ В ПОЛЬСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ В СЕРПНІ 1980 РОКУ

© 2006-2021 Інформація про сайт