Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

"Гуманітарний журнал" № 4 за 2012 рік

Зміст


Г.Л.ПЕРВИЙ

ЧИ БУВ ГОЛОД 1932-1933 РР. ГОЛОДОМОРОМ: РЕЗУЛЬТАТИ ОДНІЄЇ ДИСКУСІЇ

М.В.ЗЕНКИН

Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА

О.В.ГОРОДЕЦЬКИЙ

РАДЯНІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КП(Б)У ЩОДО ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (1925-1929 РР.)

О.В.ЄГОРОВА

ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ НА ВИЩУ ОСВІТУ США

А.М.МАГУРЧАК

АНДРІЙ ЖУК І ФРАЙШТАДСЬКИЙ ТАБІР ПОЛОНЕНИХ ВОЯКІВ –УКРАЇНЦІВ: НЕВІДОМІ СТОРІНКИ

О.О.СПІРКІНА

МИТЦІ ЯК ПРЕДСТАВНИКИ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ЧЕРКАЩИНИ ПЕРШОГО ДЕСЯТИРІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД, ХАРАКТЕРИСТИКА, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УМОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

С.О.СЕМЕНЧУК

З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯЗИЧНИЦЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ В БАСЕЙНІ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІСТРОВ’Я

С.В.ПАЛАМАРЧУК

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА МЕЖИРІЧЧЯ ДУНАЮ ТА ДНІСТРА: ВИНИКНЕННЯ І ПРОБЛЕМА ДАТУВАННЯ

М.П.ОЛІЙНИК

ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ 1923 РОКУ НА ПОДІЛЛІ

Д.В.ПРОШИН

«МЯГКИЕ» МЕТОДЫ ТЕРРОРИЗМА

О.М.СВІДЕРСЬКА

РОЛЬ КООПЕРАЦІЇ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЛЯ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ВОЛИНІ У ДОБУ НЕПУ (1921-1929 РР.)

А.В.ПОУХ

КОЗАЦЬКА ЗБРОЯ І ВІЙСЬКОВА ТАКТИКА ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ВІЙСЬКОВОЮ СПРАВОЮ ПОПЕРЕДНИКІВ

І.В.АГІЄНКО, В.Т.БРИТАН, О.Ю.ВИСОЦЬКИЙ, Л.М.КЛІМАШЕВСЬКИЙ, О.В.МИХАЙЛЮК, Л.С.ПІДЛІСНА, О.М.РЕШЕТІЛОВА, А.В.САВИЧ

НАРИС ІСТОРІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ (1945-1991 РР.)

Д.М.ШЕБАНІЦ

УМОВИ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ ДОНБАСУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. В РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

В.ГОЛОВКО

СТАНОВЛЕННЯ ЛОБІЗМУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

С.В.БУРЯЧЕНКО

КУРУКІВСЬКА ВІЙНА 1625 Р. ТА ЇЇ НАСЛІДКИ В УКРАЇНСЬКІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

К.М.НЕДРЯ

УТВОРЕННЯ ДВОРЯНСЬКОГО ПАНСІОНУ ПРИ МАРІЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ГІМНАЗІЇ У КАТЕРИНОСЛАВІ (ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ)

О.В.РОМАНЬКО

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О КРЫМСКИХ ПАРТИЗАНАХ: КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МИФОВ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ

І.О.КОЧЕРГІН

ІСТОРІЯ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ СМОЛЕНЩИНИ XVIII – ПОЧАТКУ XX СТ.


© 2006-2021 Інформація про сайт