Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

"Гуманітарний журнал" № 3-4 за 2011 рік

Зміст


ШАБАНОВА Ю.А.

ТЕОСОФИЯ: ГЕНЕЗИС И АКТУАЛИЗАЦИЯ УЧЕНИЯ

РЗАЕВ Д.А.

КОСМИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ КАК ОСНОВА СВОБОДНОГО ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА (ЭТИКО-ФИЛОСОФИЧЕСКОЕ ЭССЕ НА ОСНОВЕ ТИБЕТСКОЙ КНИГИ МЁРТВЫХ)

ГРОМОВ В.Е.

К ПРОБЛЕМЕ ОСНОВАНИЙ ДУХОВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ДУХОВНОМ КАЧЕСТВЕ ЕГО НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

КОМЛЕВА Е.В.

АНТРОПОСОЦИОЯДЕРНЫЙ ФЕНОМЕН

БЛЕДНОВ И.Ф.

ФИЛОСОФИЯ АНТРОПОГЕНЕТИКИ

ПАВЛЕНКО И.В.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА ФЕНОМЕНАЛЬНОГО РЯДА В ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА Г.Г. ШПЕТА

ПАЗИНІЧ Ю.М.

РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В СЕРЕДИНІ XVII СТОЛІТТЯ

ТАРАСОВА Н.Ю.

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ДОБУ КРИЗИ МОРАЛІ Й РОЗУМУ

ЖУРАВЛЬОВА Т.В.

«ДОФЕНОМЕНОЛОГІЧНА» КОНЦЕПЦІЯ БРЕНТАНО ЯК ТЛО ДЛЯ РОЗВИТКУ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ТА АКСІОЛОГІЇ ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ

ЗАХАРЧУК А.Ф.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ О. ШПЕНГЛЕРА И Ф. НИЦШЕ

ЯРОШ О.М.

МІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ: ГЕРАКЛІТ ЕФЕСЬКИЙ

ЖАДЯЕВ Д.В.

DE CULPA RATIONIS

В.О. ВАСИЛЕНКО

ИСТОРИЯ ІІ МИРОВОЙ: МЕЖДУ СКИЛЛОЙ РЕВИЗИОНИЗМА И ХАРИБДОЙ СТЕРЕОТИПОВ, В ПЛЕНУ АКТУАЛЬНОСТИ

Б.О. ГАЛЬ

«МОДЕРНІЗАЦІЯ РАННЬОМОДЕРНОГО МІСТА» ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХIХ СТ.

ВЕНГЕР Н.В.

ЄВРЕЙСЬКІ ТА МЕНОНІТСЬКІ ПОГРОМИ НА ПІВДНІ УКРАЇНІ: ДО ПИТАННЯ ПРО ТИПОЛОГІЮ ТА СЕМАНТИКУ ПОДІЙ 1919 Р.

М. ДРАКО, Н. МАРТИНЮК

ВИБОРЧА ПОВЕДІНКА В АСПЕКТІ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ ПРО СУСПІЛЬСТВО

Д.В. КОЛІСНИК

ГЕТЬМАНСЬКА ПЕРІОДИКА В ЄВРОПІ НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

КОНСТАНТІНОВА В.М.

ПОЛІТИЧНА СКЛАДОВА ЖИТТЯ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ МІСТ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

АНДРЄЄВА С.С.

ЖУРНАЛ ПОДОРОЖІ ДО КРИМУ КОНСУЛА ОЛЕКСАНДРА НІКІФОРОВА 1763 Р. ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ

ЧЕКУШИНА Ю.Н.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ГОРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX ВЕКЕ

РОМАНЬКО О.В.

РАДЯНСЬКІ ПАРТИЗАНИ І КРИМСЬКОТАТАРСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ В ПЕРІОД НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ КРИМУ (1941-1944)

ПОУХ А.В.

ДВУЯЗЫЧИЕ В УКРАИНЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ю.В. БЕРЕСТЕНЬ

АЛЬТЕРНАТИВНА СЛУЖБА МЕНОНІТІВ У ЛІСНИЦТВАХ ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (ЛИПЕНЬ 1914 – СІЧЕНЬ 1915 РОКУ)

А.Г. ВЕНГЕР

РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СХІДНИХ ВОЄВОДСТВАХ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В ГАЛУЗІ ШКІЛЬНИЦТВА НА ПОЧ. 20- Х. РР. ХХ СТ.

РУТАР В. Є.

ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗУНР ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКОРДОННИХ ПОСТАВОК ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА ДЛЯ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ

СУХОМЛИН О.Д., КОЧЕРГІН І.О.

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗАПОРОЗЬКИХ СЛОБОДАХ ЗА ЧАСІВ НОВОЇ СІЧІ: ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТРОФІМОВА С.О.

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО КОЗАЦТВА НА О. ХОРТИЦЯ: ПЕРЕДУМОВИ ТА КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ

Н.О.МОРОЗ

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПАМЯТИ НАШЕГО УЧИТЕЛЯ

© 2006-2021 Інформація про сайт