Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

"Гуманітарний журнал" № 3-4 за 2010 рік

Зміст


В.О. ВАСИЛЕНКО

БОРОТЬБА ВИТАУТАСА З ОБЛАСНИМИ КНЯЗЯМИ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ІСТОРІОГРАФІЯХ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

І.О. КОЧЕРГІН

КАПІТАЛІСТИЧНІ ДВОРЯНСЬКІ ГОСПОДАРСТВА КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ

В.М. АНДРЄЄВ

ВІКТОР ПЕТРОВ: ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СКІФСЬКОЇ МОВИ У НАУКОВОМУ СПАДКУ ВЧЕНОГО

В.В. ГРИБОВСЬКИЙ

БУДЖАК У СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КРИМСЬКОГО ХАНСТВА В 1739-1769 РОКАХ

В.В. КРИВОШЕЇН

ПОЛІТИЧНИЙ ІМІДЖ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЛЕГІТИМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

М.А. СЛОБОДЯНЮК

ОРГАНІЗАЦІЯ І РОЗГОРТАННЯ ПІДПІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ З НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИМИ ОКУПАНТАМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (1941-1942 РР.)

С.Ш. АЙТОВ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ГЕНЕЗА ТА РОЗВИТОК

Є.М. ЛУНЯК

ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЗАЦТВА СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ В ПРАЦІ ЖАНА ЛЕ ЛАБУРЕРА «ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОДОРОЖ КОРОЛЕВИ ПОЛЬЩІ» (1647)

О.М. ЗАВАЛЬНЮК

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ФОКУСІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН І ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ (1918-1920 PP.)

К.В. КУПЧЕНКО

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВВ. (НА ПРИМЕРЕ СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ)

О.В. ЛЕОНОВА

ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ В КАТЕРИНОСЛАВІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Д.В. МОСКАЛЬОВ

ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНСЬКОГО «АНТИКВАРНОГО РУХУ» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII – ПОЧАТКУ XX СТ.

О.О. БОЖКО

КРИВИЙ РІГ У АРХІПАСТИРСЬКОМУ СЛУЖІННІ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ОНУФРІЯ (ГАГАЛЮКА)

О.М. ПАШНЕНКО

Я.П. НОВИЦЬКИЙ, ЯК ВИДАТНИЙ ЗБИРАЧ НАРОДНОЇ ПАМ’ЯТІ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ

О.В. ГРИШУНІН

ДЕЯКИ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКІВ

З.В. ДАМИРОВА

К ПРОБЛЕМЕ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПЕДАГОГА

© 2006-2020 Інформація про сайт