Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

"Гуманітарний журнал" № 3-4 за 2009 рік

Зміст


О.В.МИХАЙЛЮК

КОНЦЕПЦІЯ «УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ»: РRО ЕТ CONTRA

Б.О. ГАЛЬ

ІМПЕРСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ: ПРИЧИНИ ПРОВАЛУ

Ю.В. ХИТРОВСЬКА

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ «РОСІЙСЬКОГО БІБЛІЙНОГО ТОВАРИСТВА» (1812-1826 РР.)

І.О.КОЧЕРГІН

РОЛЬ ДВОРЯНСТВА У ЗАПРОВАДЖЕННІ ПОЛОЖЕНЬ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 Р. НА КАТЕРИНОСЛАВЩИНІ

Ю. ЗЕМСЬКИЙ

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИ ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ СЕРЕДИНИ XIХ СТ.

О.В. ЄГОРОВА

З ІСТОРІЇ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

І.А. ЄРЕМЄЄВА

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ІМІДЖУ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТОЛОГІЇ

Д.В. АРХІРЕЙСЬКИЙ

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ МИТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ В 1925-1928 РОКАХ

М.А. РУДНЕВ

А.И. ГЕРЦЕН - ПЕРВЬІЙ ИСТОРИК РУССКОГО КОНСЕРВАТИЗМА (страницами книги «О развитии революционных идей в России» и археографических изданий Вольной русской типографии)

М.А. СЛОБОДЯНЮК

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ В ПОЛІТИЧНІЙ РОБОТІ ОУН

О. П.ВІВЧАРИК

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА – КРАЙОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ, ТА ВХОДЖЕННЯ ДО НЕЇ ПОЛЬСЬКОЇ ПАРТІЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ І ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ

А.М. ТЕРНОВСЬКИЙ

УЧАСТЬ ВИНИЩУВАЛЬНИХ БАТАЛЬЙОНІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ОБОРОННИХ БОЯХ ЛІТА – ОСЕНІ 1941 Р.

О.В. ГРИШУНІН

МУНІЦИПАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЕЛЬНОЮ СФЕРОЮ ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР

В.В.БУГУЙЧУК, Ю.В.МАКЄШИНА

СПОРТ І ОСОБА В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

В.В. ПРИХОДЬКО, Л.Г. ВАТЧЕНКО

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОРОДЖЕННЯ, РОЗГОРТАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

З.В. ДАМИРОВА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОВЬІШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ

О.А. ПРОКОПОВА

В.Я. БРЮСОВ О П.Й. БАРТЕНЕВЕ: ОБРАЗ ИСТОРИКА-АРХЕОГРАФА ГЛАЗАМИ ПИСАТЕЛЯ

К.М. НЕДРЯ

ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ. КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ ДОСВІД (1908 – 1917)

Д.Г. ПЕРВА

ПОГЛЯД СУЧАСНОЇ МОЛОДІ НА ТВОРЧІСТЬ У ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

О.Є. БЕРЕСТЕНЬ

МЕНОНІТСЬКІ ПРОСВІТНІ ТОВАРИСТВА ПРИДНІПРОВ'Я НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

© 2006-2021 Інформація про сайт