Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg

Підручники "Українська мова (за професійним спрямуванням)"

Жарко С. Ю., Жданова Г.Г. Практикум з української мови [Текст]: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.Ю. Жарко, Г.Г. Жданова. – 2-ге вид., доп. і випр. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 256 с.

Зміст видання відповідає програмі дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Докладно розглянуто теоретичні засади української граматики, подано найрізноманітніші завдання на засвоєння та закріплення навчального матеріалу, зразки фонетичного, морфологічного й синтаксичного розбору, підсумкові диктанти, тестові завдання, питання для самоперевірки. Матеріалом для вправ слугують художні твори класичної та сучасної української літератури.

Мороз В.Я., Олійник С.Є. Українська мова: Навчальний посібник для слухачів підготовчих відділень. Частина 1. – Дніпропетровськ, 2000. – 222 с.

Посібник містить найрізноманітніші вправи, які можна використати під час опрацювання основних відомостей із української орфографії. Текстовий матеріал дібрано зі скарбниці кращих творів класиків української літератури, сучасних письменників, публіцистів. Використано речення і уривки з наукових текстів. Подано список рекомендованої літератури, систему тренувальних вправ і тестових завдань.

Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови професійного спілкування для студентів Інституту економіки / У поряд.: Г.Г. Жданова, С.Ю. Жарко, С.Є. Ігнатьєва, Н.Г. Костюк, І.К. Цюп'як. – Д.: Національний гірничий університет, 2007. – 72 с.

Затверджено методичною комісією (протокол № 8 від 26.10.06.) за поданням кафедри історії та політичної теорії (протокол № 6 від 30.06.06)

Розкажи друзям:
© 2006-2021 Інформація про сайт