Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg

Підручники "Соціологія"

Полторак І.С., Колісник Л.О., Лаптурова Я.О. Соціологія. Навч. посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. - 112 с.

В посібнику розкривається становлення та розвиток соціології як теоретичної та прикладної науки. Проаналізовано концепції найбільш відомих представників соціологічної думки. Включено основні поняття соціології, значна частина яких представлена у формі схем та таблиць.

Для кожного розділу надаються завдання для самостійної роботи, завдання на семінар, рекомендована література, приблизна тематика докладів, рефератів та есеїв. Крім того у посібнику представлено приклади соціологічного інструментарію та приблизних тем соціологічних досліджень.

Соціологія: Проблеми соціологічної науки, суспільства, людини. Ч.1. Соціологічна наука: Навч. посібник / Ю.П. Сурмін, І.С. Полторак, Н.А. Липовська / За ред. Ю.П. Сурміна. – Дніпропетровськ: «Національна гірнича академія України» 2002. – 168 с.

Розглянуті основні проблеми розвитку соціологічної науки, сучасного суспільства та діючої в ньому людини. Особлива увага приділяється розгляду основни понять нормативного курсу соціології, осмисленню процесів, що відбуваються суспільстві, і тих проблем, з якими зштовхуються люди. Своєрідність цієї роботі полягає у тому, що в ній узагальнюється досвід багатьох навчальних посібників акцентується увага на складних питаннях соціологічної науки.

Соціологія: Проблеми соціологічної науки, суспільства, людини. Ч.2. Суспільство. Навч. посібник / Ю.П. Сурмін, І.С. Полгорак, Н.А. Липовська: За ред. Ю.П. Сурміна. – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2002. – 133 с.

Розглянуті основні проблеми розвитку соціологічної науки, сучасного суспільства та діючої в ньому людини. Особлива увага приділяється розгляду основних понять нормативного курсу соціології, осмисленню процесів, що відбуваються в суспільстві, і тих проблем, з якими зштовхуються люди. Своєрідність цієї роботи полягає у тому, що в ній узагальнюється досвід багатьох навчальних посібників, акцентується увага на складних питаннях соціологічної науки.

Соціологія: Проблеми соціологічної науки, суспільства, людини. Ч.З. Людина: Навч. посібник / Ю.П. Сурмін, І.С. Полторак, Н.А. Липовська: За ред. Ю.П. Сурміна. – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2002. – 142 с.

Розглянуті основні проблеми розвитку соціологічної науки, сучасного суспільства та діючої в ньому людини Особлива увага приділяється розгляду основних понять нормативного курсу соціології, осмисленню процесів, що відбуваються в суспільстві, і тих проблем, з якими зштовхуються люди. Своєрідність цієї роботи полягає у тому, що в ній узагальнюється досвід багатьох навчальних посібників, акцентується увага на окладних питаннях соціологічної науки.

Полторак І.С. Соціологія права: Навчальний посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2006. – 144 с. – Рос. мовою.

У навчальному посібнику розглянуто основні питання курсу «Соціологія права»: історія та розвиток соціології права, соціальні механізми дії права, правова культура і правове виховання, проблеми девіантної поведінки в сучасному суспільстві тощо.

У тексті наведено конкретні приклади з правової сфери життєдіяльності українського суспільства, наприкінці кожної глави - питання для самоконтролю знань, що дає можливість студентам творчо підійти до вивчення курсу.
НайменуванняДивитися
Скачати

Полторак І.С., Колісник Л.О., Лаптурова Я.О. Соціологія. Навч. посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2007. – 112 с.


Розкажи друзям:
© 2006-2021 Інформація про сайт