Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg
Василенко Віталій Олександрович

Участь у конференціях:

2012 рік

21 грудня, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. ІІІ Зінов'євські читання «Соціально-філософська концепція О.О.Зінов'єва, її значення для формування сучасної демократичної держави».

2-4 липня, Республіка Білорусь, м. Гродно, Гродинський державний музей історії релігії, Международная научная конференция «Беларусь, Россия, Украина: диалог народов и культур. Проблема исторических и культурных взаимоотношений народов-соседей в исторической памяти восточно-славянского мира».

8 червня, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. О. Гончара, Круглий стіл «Вітчизняна війна 1812 р. і Україна: історіографічна традиція та сучасні напрями досліджень».

27-29 квітня, м. Гродно, Республіка Білорусь, Гродненський державний університет ім. Янки Купали. Міжнародна наукова конференція «Східнослов’янський світ Великого князівства Литовського і його культурна спадщина в історичній пам’яті та історіографічній рефлексії народів Східної Європи (ХІХ – початок ХХІ ст.)».

10 квітня, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, нститут гуманітарних проблем ДВНЗ «НГУ». Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль компетентнісно зорієнтованої гуманітарної освіти у розвитку інноваційної особистості».

2011 рік

11 листопада, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. ІІ Зінов'євські читання «Соціально-філософська концепція О.О.Зінов'єва, її значення для формування сучасної демократичної держави».

22-24 вересня, м. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. ІІ Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в ХІV – ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі».

14 червня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». Міжвузівський науковий семінар присвячений 75-літтю д.і.н. Крутікова В.В. на тему: «Регіональне підприємництво в Україні».


Розкажи друзям:
© 2006-2021 Інформація про сайт