Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg
Швидько Ганна Кирилівна

Участь у конференціях:

2012 рік.

16 листопада, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара. VIII Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя» (до 80-річчя створення Дніпропетровської області).

1-2 червня, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, Всеукраїнська наукова конференція «Історія Степової України ХVII – XX століття» на вшанування пам'яті професора А.В. Бойка.

27 квітня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет». Регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми патріотичного виховання молоді Придніпров’я».

18-19 квітня, м. Запоріжжя, Національний заповідник «Хортиця». V Міжнародна науково-практична конференція «Історія запорозького козацтва в пам'ятках та музейній практиці».

10 квітня, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут гуманітарних проблем ДВНЗ «НГУ». Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль компетентнісно зорієнтованої гуманітарної освіти у розвитку інноваційної особистості».

23 березня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет». І Всеукраїнська (ХІ регіональна) науково-краєзнавча конференція «Дослідники і дослідження природи Придніпров’я XVII-ХХІ ст.»

2011 рік.

24 листопада, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет». ІІ Троньківські читання на пошану академіка НАН України, Героя України Петра Тимофійовича Тронька.

3-4 листопада, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. О. Гончара. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Наддніпрянська Україна: проблеми історії освіти, науки та духовно-культурного життя».

14-15 жовтня, м.Запоріжжя, Запорізький національний університет. Всеукраїнська наукова конференція «Запорозька Січ та українське козацтво» присвячена пам'яті А.В.Бойка.

14 жовтня, м.Запоріжжя, Запорізький національний університет. Треті Новицькі читання.

15 червня, м. Запоріжжя, Хортицький музей-заповідник. Круглий стіл, присвячений початку експедиції Національної спілки краєзнавств України та Відділу регіональних досліджень інституту історії України НАНУ у зв'язку з 300-літтям заснування Олешківської Січі.

13 травня, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. Олеся Гончара. VII Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя».

25 березня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ "НГУ". 10-та Регіональна краєзнавча конференція «Придніпров'я давнє та недавнє».

18-19 березня, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. Олеся Гончара. IV Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам'яті професора Миколи Павловича Ковальського.

2010 рік.

19 листопада, м.Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». Всеукраїнські «Троньківські читання» на пошану академіка НАН України, Героя України П.Т.Тронька.

4-5 листопада, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара. II Всеукраїнські Яворницькі наукові читання до 155-річчя від дня народження Д.І.Яворницького.

14-16 жовтня, м.Київ, НаУКМА. Міжнародна наукова конференція «Конституція Пилипа Орлика 1710 р.»

7-8 жовтня, м. Запоріжжя, о. Хортиця, Національний заповідник «Хортиця». Науково-практична конференція «Історія запорозького козацтва: в пам'ятках та музейній практиці».


Розкажи друзям:

© 2006-2020 Інформація про сайт