Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра історії та політичної теорії НТУ Дніпровська політехніка

Швидько Ганна Кирилівна

Доктор історичних наук, професор кафедри історії та політичної теорії НТУ "Дніпровська політехніка".

Директор Дніпропетровського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України. Завкафедри краєзнавства Інституту гуманітарних проблем. Науковий консультант історико-краєзнавчого клубу «Грані», академік Української академії історичних наук (1999).

Редактор щорічників «Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки»; «Січеславський альманах», «Січеславщина. Краєзнавчий альманах».

Закінчила:

Дніпропетровський державний університет у 1972 р.

Викладає дисципліни:

Історія держави і права України.

Сфера наукових інтересів:

Історія України XVII – XVIII ст., джерела з історії держави і права XVI – XVIII ст.

Нагороди:

Подяки ректора; Почесний диплом НГУ; Почесна грамота НГУ; Срібна Медаль НГУ: Заслужений діяч науки і техніки України (з 1997 р.); Орден княгині Ольги ІІІ ст.(2004 р.); Почесна грамота Дніпропетровської обласної ради.

Основні праці/публікації:

 1. Технологія збагачення (до ювілею професора В. О. Гуськова) // Бористен, 2008. № 5. – С. 4-6.
 2. Шукач духовних скарбів народу (до 50-річчя Миколи Петровича Чабана) // Шукач духовних скарбів народу Микола Чабан: Науково-допоміжний біобібліографічний покажчик. – Д.: ДОУНБ, 2008.– С. 3-16.
 3. Творець і лідер наукової історичної школи (до 80-річчя з дня народження М. П. Ковальського) // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2009 рік. – Д.: ДОУНБ, 2008. – С. 51-55.
 4. Фортеці як один із факторів виникнення сільських і міських поселень на запорозьких теренах. Зб. наукових праць. – Д.: ДНУ, 2008.- Вип. 6. – С. 22–31.
 5. Швидько Г.К. Миргородський полк за переписом 1738 року (Продовження) // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2008. – Вип.3.– С. 6 – 44.
 6. Швидько Г.К. Козацьке минуле сучасного мегаполісу (Рецензія на кн.: Камеко В.Ф., Бінкевича В.В. Городок запорозьких козаків. Новий Кодак: Краєзнавчі нариси про пам’ятки Надпорожжя. – Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – 171 с.) // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2008. – Вип.3.– С. 155 – 157.
 7. Листування професора Й.І.Танатара з академіком В.І. Вернадським (1908-1915) // Дніпропетровський археографічний збірник. – Д.: Ліра, 2009. – Вип.3. – С.653-670.
 8. Історичні студії у Національному гірничому університеті // Вища школа: Науково-практичне видання. – 2009. – №2. – С.86-91.
 9. Історія і сучасність Національного гірничого університету: монографія / За ред. проф. Г.К.Швидько. – Д.: НГУ: Ліра, 2009. – 504 с. автор: 1) Вступ. – С.9-34; 2) Розділ I. Витоки утворення та початковий стан діяльності першої, вищої гірничої школи України. – С.35-120.
 10. Прошлое, настоящее и будущее Национального горного университета //Известия вузов. Горный журнал. – 2009. – №4. – С.122-130. (у співавторстві з В.Ю.Пушкіним і Г.Г.Півняком).
 11. Джерело духовності українського народу // Усна історія Степової України. – Запоріжжя: Тандем, 2009. – Т.7. – С.3-8.
 12. Швидько Г.К. Ревізія Миргородського полку 1738 року (продовження) // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2009. – Вип.4.– С. 88-107.
 13. Відомий та невідомий Григорій Залюбовський // Січеславщина. Краєзнавчий альманах. – Д.: ДОУНБ, 2010. – Вип.5. – С.63-76.
 14. Катеринославська суконна фабрика як містоутворюючий фактор (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.) // Придніпров’я. Історико-краєзнавчі дослідження. Зб.наук. праць / За ред. С.І. Світленка. – Д.: ДНУ, 2010. – Вип.8. – С.62-76.
 15. Швидько Г.К. Запорозьке козацтво у творчій спадщині М.Ф. Комарова // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2010. – Вип.5.– С. 21-40.
 16. Михайло Комаров і Катеринославщина: Монографія. – Д.: НГУ, 2011. – 225 с.
 17. Дослідник історії Південної України А. В. Бойко // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. – Д.: НГУ, 2011. – Вип.8 – С.5-15.
 18. Дослідник історії і культури козацького краю Г. А. Залюбовський або «Рукописи не горять» // Покликання: Зб. Праць на пошану проф. Ю. Мицика. – К.: Ін-т української археографії НАНУ. – 2011. – С.166-187.
 19. Академік П.Т. Тронько і відродження краєзнавства в Україні // Обранець історії. Зб. наукових праць: Матеріали Перших наукових читань. 19 листопада 2010 р. – Д.: НГУ, 2011. – С.29-43.
 20. Швидько Г.К. Джерела до історії міграції населення Гетьманщини та «Задніпров’я» у ХVІІІ ст. у фондах Архіву зовнішньої політики Росії // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2011. – Вип.6.– С. 24-30.
 21. Швидько Г.К. Легендарний і реальний кошовий отаман // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2011. – Вип.6.– С. 119-122.
 22. Історія України ХVІ – XVІІІ століття. Підручн. для 8 кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Генеза, 2012. – 304 с.
 23. Відповіднсть часу. – Д.:АРТ-ПРЕСС, 2012. – 288 с. (у співавторстві)
 24. «Катеринославський слід» академіка А. М. Лободи // Придніпров’я. Історико-краєзнавчі дослідження. Зб. наук. праць / За ред. С. І. Світленка. – Дн.: ДНУ, 2012. Вип. 9. – С.127-138.
 25. Тарновський Федір Васильович // Енциклопедія історії України. – К.: НАНУ, 2012. – Т.9. – С.487.
 26. Сенс її життя // Український археографічний щорічник. – К.: Інститут української археографії НАНУ. – 2012. – С.547-563.
 27. Швидько Г.К. Із історії взаємовідносин родин Косачів та Комарових / Г. К. Швидько // Гуманітарний журнал – Д.: НГУ, 2013. – №4

Участь у конференціях:

 • 7-8 жовтня 2010, м. Запоріжжя, о. Хортиця, Національний заповідник «Хортиця». Науково-практична конференція «Історія запорозького козацтва: в пам'ятках та музейній практиці».
 • 14-16 жовтня 2010, м.Київ, НаУКМА. Міжнародна наукова конференція «Конституція Пилипа Орлика 1710 р.»
 • 4-5 листопада 2010, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара. II Всеукраїнські Яворницькі наукові читання до 155-річчя від дня народження Д.І.Яворницького.
 • 19 листопада 2010, м.Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». Всеукраїнські «Троньківські читання» на пошану академіка НАН України, Героя України П.Т.Тронька.
 • 18-19 березня 2011, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. Олеся Гончара. IV Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам'яті професора Миколи Павловича Ковальського.
 • 25 березня 2011, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ "НГУ". 10-та Регіональна краєзнавча конференція «Придніпров'я давнє та недавнє».
 • 13 травня 2011, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. Олеся Гончара. VII Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя».
 • 15 червня 2011, м. Запоріжжя, Хортицький музей-заповідник. Круглий стіл, присвячений початку експедиції Національної спілки краєзнавств України та Відділу регіональних досліджень інституту історії України НАНУ у зв'язку з 300-літтям заснування Олешківської Січі.
 • 14 жовтня 2011, м.Запоріжжя, Запорізький національний університет. Треті Новицькі читання.
 • 14-15 жовтня 2011, м.Запоріжжя, Запорізький національний університет. Всеукраїнська наукова конференція «Запорозька Січ та українське козацтво» присвячена пам'яті А.В.Бойка.
 • 3-4 листопада 2011, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. О. Гончара. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Наддніпрянська Україна: проблеми історії освіти, науки та духовно-культурного життя».
 • 24 листопада 2011, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет». ІІ Троньківські читання на пошану академіка НАН України, Героя України Петра Тимофійовича Тронька.
 • 23 березня 2012, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет». І Всеукраїнська (ХІ регіональна) науково-краєзнавча конференція «Дослідники і дослідження природи Придніпров’я XVII-ХХІ ст.»
 • 10 квітня 2012, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут гуманітарних проблем ДВНЗ «НГУ». Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль компетентнісно зорієнтованої гуманітарної освіти у розвитку інноваційної особистості».
 • 18-19 квітня 2012, м. Запоріжжя, Національний заповідник «Хортиця». V Міжнародна науково-практична конференція «Історія запорозького козацтва в пам'ятках та музейній практиці».
 • 27 квітня 2012, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет». Регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми патріотичного виховання молоді Придніпров’я».
 • 1-2 червня 2012, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, Всеукраїнська наукова конференція «Історія Степової України ХVII – XX століття» на вшанування пам'яті професора А.В. Бойка.
 • 16 листопада 2012, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара. VIII Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя» (до 80-річчя створення Дніпропетровської області).

Контакти: пр. Д.Яворницького, 19, корп. 1, кімн. 63

Телефон: +38 (056) 736-00-45; 373-08-32

E-mail: ipt.nmu@gmail.com


© 2006-2021 Інформація про сайт