Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg
Поух Анатолій Володимирович

Основні праці/публікації:

Монографії:

1. Пушкін В. Ю., Колісник Д. В., Колісник Л. О. Поух А.В. Важкі роки відбудови (1945-1950 рр.) // Історія і сучасність Національного гірничого університету (1899-2009 рр.) / За ред. проф. Г. К. Швидько. – Д.: НГУ, 2009. – С.105-218.

Статті:

1. Поух А.В. Єтнічні аспекти походження українського козацтва // Запорозька старина. Випуск 5. – Запоріжжя, 2008. – С.143-148.

2. Поух А.В. Єтнічні процеси на Великому степовому кордоні, які передували появі козацтва (історіографія проблеми // Гуманітарний журнал. – 2009. – №1-2. – С.40-41.

3. Поух А.В. Взгляд на войну с высоты минувших лет // Опаленное небо Афганистана: к 20-летию вывода советских войск из ДРА / Составители Ю.Онипко, О.Кривопалов – Днепропетровск: ИМА-пресс, 2009. – С.6-12.

4. Поух А.В. Двуязычие в Украине: исторический аспект // Гуманитарный журнал. – 2011. – №3-4. – С.197-206.

5. Поух А.В. Монастирський острів – унікальний куточок світу // Борисфен Плюс. – 2012. – Спецвипуск. – С.12-14.

6. Поух А.В. Пам’ять про війну завжди священна // Поварчук Т.П. Просто сапери. – Дніпропетровськ: ИМА-пресс, 2012. – С.17-23.

7. А.В.Поух Козацька зброя і військова тактика та її зв’язок з військовою справою попередників / А.В.Поух // Гуманітарний журнал– Д.: НГУ, 2012. - № 4. – С. 94-99.

8. А.В. Поух Явно положительный Мамай / А.В. Поух // Гуманітарний журнал– Д.: НГУ, 2013.– №1-2. – С.39-44.

Тези конференцій:

1. Поух А.В. ДГІ у роки війни та повоєнний період (1941-1945 рр.) / А.В.Поух // Україна в роки Другої світової і Великої Вітчизняної війни 1939-1945 рр. : Матеріали регіональної наукової конференції (14 травня 2010 р., Донецьк) / Міністерство освіти і науки, ДонНТУ, 2010. – С.117-122.

2. Поух А.В. Час виникнення українського козацтва / А.В.Поух // Заповідна Хортиця: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Історія запорозького козацтва в пам’ятках та музейній практиці» (жовтень 2010 р.) / Міністерство культури України, Національний заповідник «Хортиця». – Запоріжжя, 2010. – С.138-140.

3. Поух А.В. Тюркська складова в процесі походження українського козацтва / А.В. Поух // Заповідна Хортиця: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Історія запорозького козацтва в пам’ятках та музейній практиці» (жовтень 2011 р.) / Міністерство культури України, Національний заповідник «Хортиця». – Запоріжжя, 2011. – С.14-19.

4. Поух А.В. К вопросу о билингвизме в Украине / А.В. Поух // Регіональна наукова конференція «Політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України: історичний досвід та сучасність в умовах глобалізації» (19 квітня 2012 р.) / Міністерство освіти і науки України, ДонНТУ. – Донецьк: ТОВ «Цифрова типографія», 2012. – С.17-23.

5. Поух А.В. Мамай і козаки / А.В. Поух // Матеріали регіональної наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів: «Політичні, соціально-економічні та правові аспекти розвитку України: історичний досвід та сучасність» (26 квітня 2013 р.) / . – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – С. 9-16.

Навчально-методичні роботи:

1. Політологія: Навчально-методичний посібник для студентів-екстернів / О. В. Єгорова, М. В. Зєнкін, Д. В. Колісник, А.В. Поух. – Д.: НГУ, 2011. – 78 с.

2. Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Політологія» // Б.О.Галь, М.В. Зєнкін, А.В. Поух. - Д.: НГУ, 2012. – 32с.

3. На допомогу виборцю (28 жовтня 2012 року – вибори у Верховну Раду України)/ М.В. Зєнкін, А.В. Поух.- Д.: НГУ, 2012. – 32 с.

4. Политология в вопросах и ответах: учебно-методическое пособие для студентов-иностранцев / Е.В. Егорова, Б.А. Галь, А.В. Поух и др. – Д: НГУ, 2013 – 58 с.

5. Політологія. Модульний курс для студентів вищих навчальних закладів: навчальний посібник / Б.О. Галь, М.В. Зєнкін, А.В. Поух та ін. – 3-тє видання перероблене і доповнене. – Д: НГУ, 2013. – 141 с.

6. Методика роботи з гуманітарних питань у військових підрозділах: Навчально-методичний посібник

© 2006-2021 Інформація про сайт