Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg
Ігнатьєва Світлана Євгенівна

Участь у конференціях:

Участь у Міжнародних конференціях:

1. ХІХ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. Сергія Бурого, (21-24.06. 2010). – Київський університет імені Т.Шевченка.

2. Міжнародна науково-теоретична конференція «Мореністика в художній літературі», (9-10 вересня 2010 року). – Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського педагогічного університету.

3. Міжнародна конференція «Українська мова і сфера сакрального», (21-23 жовтня 2010 р.). – Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича.

4. V Міжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі», (22-23 жовтня 2010 року). – Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

5. Міжнародна науково-практична конференція «Львів для української мови у світі», (21-22 лютого 2011року). – Національний інститут освіти, культури і зв’язків з діаспорою, Національний університет «Львівська політехніка».

6. ХХ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені професора Сергія Бурого, ( 20-23.06.2011р.). – Київський університет імені Т.Шевченка.

7. Міжнародна науково-практична конференція «Реклама та PR у сучасному світі». – Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова (1-4 липня 2011р.)

8. Міжнародна наукова конференція «Лінгвокультурні концепти в мовній свідомомсті і дискурсі», (16-17 вересня 2011р.), –Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського.

9. Х Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми зіставної семантики» (до 20-ї річниці незалежності України, 75-ї річниці від Дня народження засновника конференції професора Кочергана М.П. та з нагоди відзначення Дня Європейських мов), (22-23 вересня 2011р.). – Київський лінгвістичний університет.

10. ІІ Міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри», (3-4 листопада 2011 року). – Криворізький педагогічний університет.

11. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі», (21-22 жовтня 2011р.). – Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г.Сковороди.

12. Міжнародна наукова конференція «Славістика ХХІ століття: традиції та перспективи розвитку», (26-28 жовтня 2011року). – Львівський національний університет імені Івана Франка.

13. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Івановича Чередниченка, (29-30 березня 2012 року). – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (КДПУ).

14. ІV Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти» (17-18 травня 2012 року) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

15.VI Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість», (26-27 квітня 2012 року). – Національний університет «Острозька академія».

16. ХІ Міжнародна конференція «Семантика мови і тексту» (26-28 вересня 2012р). Прикарпатський університет.

17. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Слов’янська культура та писемність: минуле і сучасність» ( ) Київський славістичний університет. Закарпатська філія Київського славістичного університету.

18. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі» (19-20 жовтня 2012року) – Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

Участь у Всеукраїнських конференціях:

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарний вимір сучасної освіти: методологія та педагогічні технології», (24-25 березня 2010 року). – Інститут гуманітарних проблем Національного гірничого університету, м. Дніпропетровськ.

2. Всеукраїнська науково-практична конференція: «Жанрово-стильова палітра слова Олеся Гончара», (01-02 квітня 2010 року). – Інститут гуманітарних проблем Національного гірничого університету, м. Дніпропетровськ.

3. Міжвузівська науково-практична конференція «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)», 15 квітня 2010 року. – Дніпропетровський університет внутрішніх справ.

4. Всеукраїнська науково-практична конференція: «Журналістика. Лінгвістика. Дидактика», (7-8жовтня 2010р.). – Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка.

5. Всеукраїнська наукова конференція «Лексика та граматика української мови: історичний аспект, сучасний стан та перспективи розвитку», (7-8 жовтня 2010 року). – Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету.

6. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Література і місто: художній поступ», (19 жовтня 2010 рік). – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

7. ІХ Всеукраїнська наукова конференція «Слобожанщина: літературний вимір», (18 лютого 2011року). – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Рецепція України в контексті сучасної мови та літературі», (31березня – 01 квітня 2011р) - Національний гірничий університет. Дніпропетровськ.

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське мовознавство: теоретичні та прикладні проблеми», (13-14 жовтня р.).– Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

10. Всеукраїнська науково-практична конференції «Слобожанська беседа – 5. Діалектне мовлення як лінгвокультурний феномен», (3–4 листопада 2011 року). – Луганський національний університет імені Т.Шевченка.

11. Всеукраїнська наукова конференція «Наукова спадщина професора Олійника Івана Степановича в сучасному контексті», (Запоріжжя 21-22 березня 2012 р.).

12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Березняківські читання». (Дніпропетровськ 10 квітня 2012 р.). Національний гірничий університет, Обласний інститут удосконалення вчителів.

13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичне портретування сучасного соціуму» (15-16 листопада 2012р.) Інститут філології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського).

14. IV Міжнародна наукова конференція «Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні параметри» (15-16 жовтня 2015 року,м.Кривий Ріг)


диплом учасника конференції


диплом учасника конференції

© 2006-2021 Інформація про сайт