Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg
Чорнобай Павло Олексійович

Участь у конференціях:

2012 рік

19 жовтня, м.Київ, Київський будинок вчителя. Навчальний семінар на тему: «Права людини-уроки історії ХХ століття».

26 квітня, м. Дніпропетровськ, ДДУВС. Науково-практична конференція «Проблеми формування громадського суспільства в Україні».

10 квітня, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут гуманітарних проблем Національного гірничого університету. Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль компетентнісно зорієнтованої гуманітарної освіти у розвитку інноваційної особистості».

29 березня, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський гуманітарний університет. Науково-практична конференція «Дніпропетровщина туристична» присвячена 80-річчю Дніпропетровської області.

23 березня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет». І Всеукраїнська (ХІ регіональна) науково-краєзнавча конференція «Дослідники і дослідження природи Придніпров’я XVII-ХХІ ст.»

26 січня, м. Київ, Будинок вчених. Науково-практична конференція «Уроки Голокосту та пам'ять про Голокост в Україні».

2011 рік

23 грудня, м. Київ, На базі кафедри історії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». IV міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі».

21-22 жовтня, м. Київ, Київський будинок вчителя. Круглий стіл «Історичний досвід Центрально-Східної Європи у роки Другої світової війни: спільне і специфіка».

6-8 жовтня, м. Київ, Центр пам'яткознавства НАНУ і УТОПІК. Х Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання історії науки і техніки».

2-4 жовтня, м. Київ, Всеукраїнський Центр вивчення Голокосту «Ткума». ІХ Міжнародна педагогічна конференція, фінал VІІІ Міжнародний конкурс творчих робіт учнів, студентів та вчителів «Уроки війни та Голокосту - уроки толерантності».

18 серпня, м. Київ, Київський Будинок вчителя. Навчальний семінар на тему: «Практичні можливості реалізації інтеркультурного підходу в системі історичної освіти» (за матеріалами авторської кампанії у рамках створення посібника «Разом на одній землі. Історія України багатокультурна».

24 червня, м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». ІІІ Міжвузівський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми викладання історії України та української культури».

25 березня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». 10-та Регіональна краєзнавча конференція «Придніпров'я давнє та недавнє».

© 2006-2021 Інформація про сайт