Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg

Пушкін Віктор Юхимович

Участь у конференціях:

2012 рік.

16-18 квітня, Чехія, м. Прага, Європейський Центр соціально-політичного прогнозування, «Європейський круглий стіл».

10 квітня, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут гуманітарних проблем ДВНЗ «НГУ», Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль компетентнісно зорієнтованої гуманітарної освіти у розвитку інноваційної особистості».

2011 рік.

10.листопада, м. Мінськ, Державний заклад освіти «Республіканський інститут вищої школи». Х Міжнародна науково-методична конференція «Вища школа: проблеми та перспективи».

9-10 травня, м. Холм, Польща, Вища школа бізнесу, ІІ Международная научная конференция «Современные стратегии образования».

22 квітня, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. Олеся Гончара. Міжрегіональний круглий стіл «Місто і його мешканці в контексті сучасних соціальних реалій».

2010 рік.

Грудень, Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, «Черненковські наукові читання пам'яті д.і.н. Черненко А.М.».

19 листопада, м.Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», Всеукраїнські «Троньківські читання» на пошану академіка НАН України, Героя України П.Т.Тронька.

Листопад, м.Дніпропетровськ, НметАУ, Поздняківські наукові читання присвячені проф. Поздняку К.І.
Розкажи друзям:

© 2006-2021 Інформація про сайт