Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
fon_ua.jpg
Швидько Ганна Кирилівна

Основні праці/публікації:

2013 рік.

1. Г. К. Швидько Із історії взаємовідносин родин Косачів та Комарових / Г. К. Швидько // Гуманітарний журнал– Д.: НГУ, 2013.– №4

2012 рік.

1. Історія України ХVІ – XVІІІ століття. Підручн. для 8 кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Генеза, 2012. – 304 с.

2. Відповіднсть часу. – Д.:АРТ-ПРЕСС, 2012. – 288 с. (у співавторстві)

3. «Катеринославський слід» академіка А. М. Лободи // Придніпров’я. Історико-краєзнавчі дослідження. Зб. наук. праць / За ред. С. І. Світленка. – Дн.: ДНУ, 2012. Вип. 9. – С.127-138.

4. Тарновський Федір Васильович // Енциклопедія історії України. – К.: НАНУ, 2012. – Т.9. – С.487.

5. Сенс її життя // Український археографічний щорічник. – К.: Інститут української археографії НАНУ. – 2012. – С.547-563.

2011 рік.

1. Михайло Комаров і Катеринославщина: Монографія. – Д.: НГУ, 2011. – 225 с.

2. Дослідник історії Південної України А. В. Бойко // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. – Д.: НГУ, 2011. – Вип.8 – С.5-15.

3. Дослідник історії і культури козацького краю Г. А. Залюбовський або «Рукописи не горять» // Покликання: Зб. Праць на пошану проф. Ю. Мицика. – К.: Ін-т української археографії НАНУ. – 2011. – С.166-187.

4. Академік П.Т. Тронько і відродження краєзнавства в Україні // Обранець історії. Зб. наукових праць: Матеріали Перших наукових читань. 19 листопада 2010 р. – Д.: НГУ, 2011. – С.29-43.

5. Швидько Г.К. Джерела до історії міграції населення Гетьманщини та «Задніпров’я» у ХVІІІ ст. у фондах Архіву зовнішньої політики Росії // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2011. – Вип.6.– С. 24-30.

6. Швидько Г.К. Легендарний і реальний кошовий отаман // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2011. – Вип.6.– С. 119-122.

2010 рік.

1. Відомий та невідомий Григорій Залюбовський // Січеславщина. Краєзнавчий альманах. – Д.: ДОУНБ, 2010. – Вип.5. – С.63-76.

2. Катеринославська суконна фабрика як містоутворюючий фактор (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.) // Придніпров’я. Історико-краєзнавчі дослідження. Зб.наук. праць / За ред. С.І. Світленка. – Д.: ДНУ, 2010. – Вип.8. – С.62-76.

3. Швидько Г.К. Запорозьке козацтво у творчій спадщині М.Ф. Комарова // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2010. – Вип.5.– С. 21-40.

2009 рік.

1. Листування професора Й.І.Танатара з академіком В.І. Вернадським (1908-1915) // Дніпропетровський археографічний збірник. – Д.: Ліра, 2009. – Вип.3. – С.653-670.

2. Історичні студії у Національному гірничому університеті // Вища школа: Науково-практичне видання. – 2009. – №2. – С.86-91.

3. Історія і сучасність Національного гірничого університету: монографія / За ред. проф. Г.К.Швидько. – Д.: НГУ: Ліра, 2009. – 504 с. автор: 1) Вступ. – С.9-34; 2) Розділ I. Витоки утворення та початковий стан діяльності першої, вищої гірничої школи України. – С.35-120 (Всього – 110 стор.).

4. Прошлое, настоящее и будущее Национального горного университета //Известия вузов. Горный журнал. – 2009. – №4. – С.122-130. (у співавторстві з В.Ю.Пушкіним і Г.Г.Півняком).

5. Джерело духовності українського народу // Усна історія Степової України. – Запоріжжя: Тандем, 2009. – Т.7. – С.3-8.

6. Швидько Г.К. Ревізія Миргородського полку 1738 року (продовження) // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2009. – Вип.4.– С. 88-107.

2008 рік.

1. Технологія збагачення (до ювілею професора В. О. Гуськова) // Бористен, 2008. № 5. – С. 4-6.

2. Шукач духовних скарбів народу (до 50-річчя Миколи Петровича Чабана) // Шукач духовних скарбів народу Микола Чабан: Науково-допоміжний біобібліографічний покажчик. – Д.: ДОУНБ, 2008.– С. 3-16.

3. Творець і лідер наукової історичної школи (до 80-річчя з дня народження М. П. Ковальського) // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2009 рік. – Д.: ДОУНБ, 2008. – С. 51-55.

4. Фортеці як один із факторів виникнення сільських і міських поселень на запорозьких теренах. Зб. наукових праць. – Д.: ДНУ, 2008.- Вип. 6. – С. 22–31.

5. Швидько Г.К. Миргородський полк за переписом 1738 року (Продовження) // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2008. – Вип.3.– С. 6 – 44.

6. Швидько Г.К. Козацьке минуле сучасного мегаполісу (Рецензія на кн.: Камеко В.Ф., Бінкевича В.В. Городок запорозьких козаків. Новий Кодак: Краєзнавчі нариси про пам’ятки Надпорожжя. – Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – 171 с.) // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2008. – Вип.3.– С. 155 – 157.


Розкажи друзям:

© 2006-2021 Інформація про сайт