Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU

Textbooks on "History of Ukraine"

Кочергін І.О.
Історія України у запитаннях і відповідях. Навчальний посібник для студентів інституту заочно-дистанційної освіти. 2-е вид. вил. і доп. – Дніпропетровськ:Національний гірничий університет, 2004. – 79 с.

У посібнику висвітлюються деякі аспекти української історії, пов'язані з соціально-економічними та суспільно-політичними питаннями. До основного матеріалу додається термінологічний словник та список додаткової літератури по курсу «Історія України».

Пропонований посібник призначений для студентів І курсу Інституту заочно-дистанційної освіти в технічних вузах.

Додатки до підручника

Матеріал з курсу «Політична історія України» викладений за проблемно-хронологічним принципом. Велика увага звернута на виникнення та еволюцію української національної ідеї та реалізацію української державної ідеї у XX ст. Також вміщено короткі біографії визначних політичних діячів України різних історичних періодів та додатки про діяльність різних партій.

У посібнику надані схеми: структурно-логічні, концептуальні, аналітичні, узагальнюючі. Представлений історичний матеріал є мініпідручником з історії України (політичний аспект).

Пропонований посібник призначений для студентів І курсу усіх напрямів підготовки.Політична історія України: Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей / За ред. Г.К.Швидько. – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2002. – 259 с.

Матеріал з курсу «Політична історія України» викладений за проблемно-хронологічним принципом. Велика увага звернута на виникнення та еволюцію української національної ідеї та реалізацію української державної ідеї у XX ст. Вміщено також короткі біографії визначних політичних діячів України різних історичних періодів та додатки про діяльність різних партій. Розрахований на студентів технічних вузів,-а також аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться історією нашої держави.

История Украины (учебное пособие для иностранных студентов НГУ) / Под ред Ю.Н. Чекушиной. – Днепропетровск: РИК НГУ, 2003. – 136 с.
Хто є хто в економічній історії України: Навчальний посібиик-довідник / За ред. Ю. М. Чекушиної. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2002. – 116 с.

Навчально-довідкове видання з історії України містить 107 статей про життя та діяльність історичних осіб, державних, політичних діячів, вчених-економістів, підприємців. Укладачі дають короткі біографічні відомості про них, аналізують їх наукові праці, вміщують інформацію про особистий внесок кожного у розвиток господарства України. Довідник розрахований на студентів, які вивчають історію України, історію економіки та економічних вчень.

Чекушина Ю.М., Толстих І. В.

Нариси з економічної історії України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 140 с.

Запропонований матеріал навчального посібника є спробою узагальнення та систематизації економічної діяльності українського народу у визначні періоди його історії. Висвітлюється державна економічна політика, розглядаються різні типи господарювання.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які прагнуть усвідомити історичний досвід украшського народу, а також на тих, хто самостійно вивчає вітчизняну історію.

Методичний комплекс на допомогу студентові у виконанні реферату з дисципліни «Історія України» для студентів усіх спеціальностей / Уклад.: В.І.Федорова. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. – 25с.
Tell your friends:
© 2006-2021 Інформація про сайт