Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU

Methodical materials "Politology"

  • Політологія. Методичний комплекс для студентів ІЗО. / Б.О.Галь, О.В.Єгорова, М.В.Зєнкін, Д.В.Колісник, А.В.Поух. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – 42 с.
  • Політологія. Модульний курс для студ. вищ. навч. закл.: навч. посіб. / Б.О. Галь, О.В. Єгорова, М.В. Зєнкін та ін. – 3-тє видання переробл. і допов. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 141 с.
  • ПОЛІТОЛОГІЯ: Навчально-методичний посібник для студентів-екстернів./ Уклад.: Б.О.Галь, О.В.Єгорова, М.В.Зєнкін, Д.В.Колісник, В.В.Литвиненко, А.В.Поух. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 78 с.
  • Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Політологія» (модульний варіант) / Упоряд.: Б.О. Галь, О.В. Єгорова, М.В. Зєнкін, Д.В. Колісник, А.В. Поух, В.Ю. Пушкін. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 30 с.

  • Tell your friends:
    © 2006-2021 Інформація про сайт