Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU

Methodological materials "History of Ukraine"

 • История Украины в вопросах и ответах. Методический комплекс для организации самостоятельной работы иностранных студентов / В.А.Василенко, Л.Г.Ватченко, И.А.Кочергин. Г.Л.Первый, Ю.Н.Чекушина, Н.В.Ченцова. – Д.: Национальный горный университет, 2013. – 46 с.
 • Варіанти контрольних робіт, плани семінарських занять та запитання до іспиту з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів I курсу ІЗДО / В.О. Василенко, Л.Г. Ватченко, І.О. Кочергін, Г.Л. Первий, В.І. Федорова, Ю.М. Чекушина; кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ «НГУ» – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 12 с.
 • Завдання для контролю знань студентів І курсу з навчальної дисципліни «Історія України» / Упоряд.: проф. В.О. Василенко, дон. Л.Г. Ватченко, доц. І.О. Кочергін, дон. Г.Л. Первий, доц. В.І. Федорова, проф. Ю.М. Чекушина, проф. Н.В. Ченцова. - Д.: РВК НГУ, 2011. - 15 с.
 • Тестові завдання для контрольних заходів з навчальної дисципліни "Історія України" (для студентів І курсу) / І.О. Кочергін, Г.Л. Первий, B.I. Федорова, Ю.М. Чекушина, Н.В. Ченцова. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 39 с.
 • Варіанти контрольних робіт, плани практичних занять та запитання до іспиту з навчальної дисципліни "Історія України" для студентів I курсу ІЗДО НГУ / Упоряд.: доц. Федорова В.І., проф. Чекушина Ю.М. – Д.: Національний гірничий університет, 2010 – 10 с.
 • ТЕСТИ з історії України. Тема "УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ". - Д.: Національний гірничий університет, 2010.
 • Тести для контролю знань з навчальної дисципліни "Політична Історія України" для контролю знань студентів І курсу денної форми навчання (частина 1) / У поряд.: доц. Федорова В.І., проф. Ченцова Н.В. - Д.: Національний гірничий університет, 2010 - 14 с.
 • Тести для контролю знань з навчальної дисципліни "Історія України" (з давньої історії України до кінця XVIII століття) для контролю знань студентів І курсу денної форми навчання / Упоряд.: доц. Федорова В.І., проф. Ченцова Н.В., доц. Кочергін І.О. – Д.: Національний гірничий університет, 2010 – 14 с.
 • Методичні вказівки для студентів екстернату з історії України/ Уклад.: Л.Г. Ватченко, Л.В. Лебідь. – Д.: Національний гірничий університет 2009. – 57 с.
 • Методичне забезпечення самостійної роботи студентів 1-го курсу з навчальної дисципліни «Історія України». – Д.: Національний гірничий університет, 2008 – 24 с.
 • Федорова В.І., Ченцова Н.В. Тести з історії України. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. – 98 с.

 • Tell your friends:
  © 2006-2021 Інформація про сайт