Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU

Textbooks "History of State and Law"

Історії держави і права України: Хрестоматія для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів України. – Дніпропетровськ, /укр. м./ 2003. – 344 с.

Укладач, автор передмови та коментарів: Швидько Ганна Кирилівна, доктор історичних наук, професор.

До «Хрестоматії» включено повністю та у витягах юридичні акти і матеріали, які відображають розвиток суспільно-політичного устрою, соціально-економічних відносин, державних адміністративних і судових установ на українських землях, а також еволюцію різних галузей права як у часи існування української державності, так і в періоди перебування України в складі інших держав. Збірник охоплює історичні джерела юридичного характеру від часів Київської Русі до XX століття. Добір документів і матеріалів, вміщених у збірнику, відповідає навчальній програмі дисципліни «Історія держави і права України» та планам семінарськитх занять з цієї дисципліни.

Документи і матеріали збірника призначені студентам юридичних факультетів, а також можуть бути використані студентами історичних факультетів вищих навчальних закладів України.

Швидько Г.К. Історія держави та права України: Навчально-методичний посібник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2003. – 160 с.
Швидько Г.К. Історія держави і права України (X – початок XIX століття): Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпро-петр. ун-ту, 1998. – 176 с.

У навчальному посібнику розглянуто процес зародження і розвитку органів влади та адміністративних установ від часів Київської Русі до початку XIX стм коли в межах переважної території України, яка входила до складу Російської імперії, вони були уніфіковані із загальнодержавними. В тих же хронологічних рамках розглянуто і розвиток правових норм та судових установ - як власне українських, так і породжених перебуванням українських земель під владою різних держав, зокрема Литви, Польщі та Росії.


Tell your friends:
© 2006-2021 Інформація про сайт