Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU

Zhdanov Anna

Major works and publications

1. Жданова Г. Г. Активізація самостійної роботи навчальної діяльності студентів // Гуманітарний журнал. – 2007. – №3-4 – С.128-130.

2. Значення довідкової літератури у формуванні професійної компетенції. Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарний вимір сучасної освіти: методологія та педагогічні технології» Дніпропетровськ, 24-25 березня 2010.

3. Жарко С. Ю. Практикум з української мови: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. Ю. Жарко, Г. Г. Жданова. - 2-ге вид., доп. і випр. – Д.: Нацональний гірничий університет, 2012. – 256 с.

4. Жданова Г.Г. Функціональне призначення афоризмів О.Гончара (на основі Щоденників ) / Зб.наукових праць. «Жанрово-стильова палітра слова О. Гончара». Д.:НГУ, 2010. – С.60-64.

5. Жданова Г.Г. Концепція образу жінки у творчості О.Гончара. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рецепція України в контексті сучасної мови та літератури». – Д.: НГУ, 2011. – С.212-217.

Навчально-методичні посібники:

1. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови професійного спілкування для студентів юридичного факультету. Жарко С.Ю., Жданова Г.Г. Ігнатієва С.Є., Костюк Н.Г., Цюп’як І.К. – Д.: НГУ, 2008. – С.103.

2. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів гірничого факультету [Текст] / Г. Г. Жданова, С. Є. Ігнатьєва, Н. Г. Костюк, Н. В. Слобода, І. К. Цюп’як, О. Л. Чумак. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 92 с.

3. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів геологорозвідувального факультету / Г. Г. Жданова, С. Є. Ігнатьєва, Н. Г. Костюк, Н. В. Слобода, І. К. Цюп’як, О. Л. Чумак – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 83 с.

4. Жданова Г.Г., Чекушина Ю.В. Словник-довідник з економічної теорії. – Д.: НГУ, 2009. – 60 с.

© 2006-2021 Інформація про сайт