Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Zenkin Mikhail

Major works and publications:

1. Крестьянская программа Н.Г.Чернышевского в историографии (1960-е гг. – начало XXI в.) // Гуманитарный журнал – 2006. – № 3-4. – С. 8-20 (0,8 печ. листа).

2. Прокламация «Барским крестьянам…» и Н.Г.Чернышевский в советской историографии // Гуманитарный журнал – 2007. – № 1-2. – С. 53-61 (0,7 печ. листа).

3. Общинная теория Н.Г.Чернышевского в историографии // Гуманитарный журнал – 2009. – № 1-2. – С. 27-41 (1 печ. лист).

4. Исторические взгляды Н.Г.Чернышевского в советской историографии (1960-е гг. – начало XXI в.) // Гуманитарный журнал. – 2010. – № 1-2. – С. 25-37 (0,8 печ. листа).

4. М.В.Зенкин Н.Г.Чернышевский и современная историческая наука / М.В.Зенкин // Гуманитарный журнал. – 2012. – № 4. – С.18-30. (1,125 печ. листа).

6. Політологія: Навчально-методичний посібник для студентів-екстернів / О. В. Єгорова, М. В. Зєнкін, Д. В. Колісник та ін. – Д.: НГУ, 2011. – 78 с.

7. Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Політологія» (модульний варіант) / Б.О.Галь, О.В.Єгорова, М.В.Зєнкін та ін. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 30 с.


Tell your friends:
© 2006-2021 Інформація про сайт