Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Tsupyak Irina

Major works and publications

1. Цюп’як І.К. «Поетика повістей Миколи Хвильового»: Монографія. – Д.: НГУ, 2008. – 105 с.

2. Цюп’як І.К. Духовні виміри особистості у «Щоденниках» О. Гончара. - / Жанрово-стильова палітра слова О. Гончара : зб. наук. праць – Д.: Національний гірничий університет,2010- С. 86-91.

3. Цюп’як І.К. Комічне у романі П.Загребельного «Стовпотворіння» / Таїни художнього тексту: : зб. наук. праць – Д.: Національний дніпропетровський університет,2010. – С. 51-57.

4. Цюп’як І.К. Позааудиторна робота як один із видів виховної роботи. Педагогічні читання «Сучасна технологія проведення практичних занять з елементами творчості студентів». Д.: НГУ 2010.

5. Нема без імення добра: Збірник афоризмів, сентенцій, висловів та поетичних роздумів Бориса Олійника / Упорядн.: В.Ю. Пушкін, С.Є. Ігнатьєва, І.К. Цюп’як; За заг. ред. В.Ю. Пушкіна. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – 90 с.

6. Психоанналітична новела В. Підмогильного. – Зб. наук. пр. «Таїни художнього тексту». – ДНУ. – грудень 2011 р.

7. «Методика вивчення елементів народознавства зі студентами» / Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль компетентнісно зорієнтованої гуманітарної освіти у розвитку інноваційної освіти» – Д.: НГУ (10 квітня 2012 р.)

8. І. К. Цюп'як «Поетика любові у творчості М. Хвильового». – Зб. наук. праць. Бердянськ, 2012.

Навчально-методичні посібники:

1. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів гірничого факультету [Текст] / Г. Г. Жданова, С. Є. Ігнатьєва, Н. Г. Костюк, Н. В. Слобода, І. К. Цюп’як, О. Л. Чумак. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 92 с.

2. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів геологорозвідувального факультету / Г. Г. Жданова, С. Є. Ігнатьєва, Н. Г. Костюк, Н. В. Слобода, І. К. Цюп’як, О. Л. Чумак – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 83 с.

3. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови професійного спілкування для студентів Інституту економіки [Текст] / С.Ю. Жарко, Г.Г. Жданова, С.Є. Ігнатьєва та ін. – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – 94 с.

© 2006-2021 Інформація про сайт