Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Sloboda Natalia

Participation in the conference

2012 рік

26-28 вересня, м. Івано-Франковськ, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. ХI Міжнародна конференція «Семантика мови і тексту».

23-25 серпня, м. Оломоуц, Чехія, Університет Палацького в Оломоуці. Міжнародна наукова конференція VI Оломоуцький симпозіум україністів «Сучасна україністика: проблеми мови, літератури та культури».

24-25 травня, м. Ужгород, Закарпатська філія Київського славістичного університету. ІІ Міжнародна науково-практична конференція присвячена Дню слов'янської культури та писемності «Слов'янська культура та писемність: минуле та сучасність».

3-4 квітня, м. Харків, Харківський національний педагогічний університет ім.Г.Сковороди. ХIV Міжнародна конференція з актуальних проблем семантичних досліджень «Художній текст у різних лінгвістичних парадигмах».

20-21 березня, м. Гродно, Республіка Білорусь, Гродненський державний університет ім. Янки Купали. Міжнародна наукова конференція «Мова. Суспільство. Проблеми міжкультурної комунікації».

2011 рік

13-14 жовтня, м. Кіровоград, КНПУ ім. В. Винниченка. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське мовознавство: теоретичні та прикладні проблеми».

22-23 вересня, м. Київ, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Міжнародної наукової конференції «Системний аналіз функціонування мовних одиниць».

15-17 вересня, м. Севастополь, Севастопольський міський гуманітарний університет. Международная научно-практическая конференция «V Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения».

20 травня, м. Київ, Національний педагогічний університет ім. Драгоманова. Міжнародна наукова конференція «Лексичні та граматичні одиниці: функціонально-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти».

3−4 лютого, м. Донецьк, Донецький національний університет. Міжнародна наукова конференція «Граматичні читання VI».

© 2006-2021 Інформація про сайт