Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Pervyi Gennady

Participation in the conference:

2012 рік.

21 грудня, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. ІІІ Зінов'євські читання «Соціально-філософська концепція О.О.Зінов'єва, її значення для формування сучасної демократичної держави».

21 жовтня, м. Дніпропетроськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет». Науково-практична конференція «Маловідомі сторінки Великої Вітчизняної Війни» присвячена 68-ій річниці визволення міста Дніпропетровська.

12 жовтня, м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Семінар-практикум «Стан і перспективи розвитку наукової періодики України» (захід Міжнародної наукової конференції «Наукова періодика слов'янських країн в умовах глобалізації»).

27 квітня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет». Регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми патріотичного виховання молоді Придніпров’я».

26 квітня, м. Дніпропетровськ, ДДУВС. Науково-практична конференція «Проблеми формування громадського суспільства в Україні».

19 квітня, м. Донецьк, Донецький національний технічний університет. Регіональна наукова конференція «Політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України: історичний досвід та сучасність в умовах глобалізації».

10 квітня, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут гуманітарних проблем Національного гірничого університету. Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль компетентнісно зорієнтованої гуманітарної освіти у розвитку інноваційної особистості».

2-3 березня, м. Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст» (у рамках теми: «Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави2).

2011 рік.

11 листопада, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. ІІ Зінов'євські читання «Соціально-філософська концепція О.О. Зінов'єва, її значення для формування сучасної демократичної держави».

17-23 червня, Швеція, м. Троллхеттен, Університет Заходу. Міжнародний науковий семінар на запрошення Університету Заходу на тему «Інтеркультуралізм та сталий розвиток».

14 червня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». Міжвузівський науковий семінар присвячений 75-літтю д.і.н. Крутікова В.В. на тему: «Регіональне підприємництво в Україні».

2010 рік.

2-3 грудня, м. Київ, Інститут філософії НАН України. Міжнародний науковий колоквіум «Кордони України: історичні та сучасні культурно-ідентифікаційні проблеми».

22-23 жовтня, м. Одеса, Одеська національна юридична академія. Міжнародна конференція «Розбудова демократичного суспільства після Нюрнберзького трибуналу».


Tell your friends:
© 2006-2021 Інформація про сайт