Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Pervyi Gennady

Major works and publications:

1. Первий Г.Л. Розділ 6. Дніпропетровський гірничий інститут на рубежі епох // Історія і сучасність Національного гірничого університету (1899-2009 рр.): монографія / За ред. проф. Г.К.Швидько. – Д.: Національний гірничий університет, «Ліра», 2009. – С.251-283.

2. Pervyi G. Chapter 4. Weaving Pedagogies of possibility / Learning for Sustainability in times of accelerating change / Ed. by Arjen E.J.Wals. – Wageningen Academic Publisher, 2012. – P.77-91.

3. Первый Г.Л. Модернизационный потенциал недемократического политического режима / Г.Л.Первый // Розбудова демократичного суспільства після Нюрнберзького трибуналу: Зб. статей учасників міжнар. конф. (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 р.). – О.: Фенікс, 2010. – С.86-92.

4. Первий Г.Л. Хрущовські реформи: тиха революція / Г.Л.Первий // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст. Матеріали міжнародної наукової конференції Івано-Франківськ, 2-3 березня 2012 р. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – С.426-433.

5. Первий Г.Л. Історична пам’ять і патріотичне виховання / Г.Л.Первий // Матеріали регіональної наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів: «Політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України: історичний досвід та сучасність в умовах глобалізації». – Донецьк: Дон НТУ, 2012. – С.67-71.

6. Первый Г.Л. Отставка Хрущева в освещении англоязычной историографии / Г.Л.Первый // Гуманітарний журнал. – 2009. – №1-2 – С.42-49.

7. Первый Г.Л. Социальный портрет советолога / Г.Л.Первый // Гуманітарний журнал. – 2008. – №1-2 – С.3-14.

8. Gennady Pervyi and Dima Kolisnyk. The Post-Soviet Space in the Ukraine: Imaginary stability or unrealised modernization? – Social Alternatives Vol. 31 No. 4, 2012, P.47-50

9. Матеріали регіональної наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів: «Політичні, соцільно-економічні та правові аспекти розвитку України: історичний досвід та сучасність». Первий Г.Л. Феномен «совка» в пострадянській перспективі. – Донецьк, Вид-во: ДОННТУ, 2013. – С.152-156.

10. Г.Л.Первий Чи був голод 1932-1933 рр. голодомором: результати однієї дискусії / Г.Л.Первий // Гуманітарний журнал– Д.: НГУ, 2012.– №4

11. Г.Л.Первий Англомовна історіографія національного питання в СРСР / Г.Л.Первий // Гуманітарний журнал– Д.: НГУ, 2013.– №4

Навчально-методичні посібники:

1. Чекушина Ю.М., Василенко В.О., Ватченко Л.Г. та ін. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів І курсу з навчальної дисципліни «Історія України»: Методична розробка. – Д.: НГУ, 2008. – 22 с. (у співаторстві).

2. Варіанти контрольних робіт, плани семінарських занять та запитання до іспиту з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів I курсу ІЗДО / В.О. Василенко, Л.Г. Ватченко, І.О. Кочергін, Г.Л. Первий, В.І. Федорова, Ю.М. Чекушина; кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ «НГУ» – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 12 с. (у співавторстві).


Tell your friends:
© 2006-2021 Інформація про сайт