Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of History and Political Theory NMU
Gal Bogdan

Participation in the conference:

2012 рік

20 листопада, м. Київ, Інститут історії України, VI методологічний семінар «Ментальні мапи як інструментарій історика».

3-4 жовтня, Крим, Алупка, Воронцовський палац. ХІІІ Крымские Международные Воронцовские научные чтения «ВОРОНЦОВЫ И РУССКОЕ ДВОРЯНСТВО: МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ» ХІ Крымские научные чтения «МИР УСАДЕБНОЙ КУЛЬТУРЫ».

26-28 вересня, м. Ніжин - м. Батурин, Ніжинський краєзнавчий музей. ІІ Спаські читання міжнародні наукові читання, присвячені 115-річчю від дня народження Ф.Г. Спаського.

18 травня, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. О. Гончара. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини та інтеграційні проекти на пострадянському просторі».

27 квітня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет». Регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми патріотичного виховання молоді Придніпров’я».

26 квітня, м. Дніпропетровськ, ДДУВС. Науково-практична конференція «Проблеми формування громадського суспільства в Україні».

2-3 березня, м. Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. IV Всеукраїнська наукова конфернеція з міжнародною участю «Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст» (у рамках теми: «Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави»).

2011 рік

20-21 жовтня, м. Київ, Інститут історії України Національної Академії наук України. 5-й методологічний семінар «Поворот до матеріального»: «Нові горизонти історичної науки».

14 червня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». Міжвузівський науковий семінар присвячений 75-літтю д.і.н. Крутікова В.В. на тему: «Регіональне підприємництво в Україні».

1-3 червня, м. Глухів, Глухівський національний заповідник. Десята науково-практична конференція «Сіверщина в історії України».

23 травня, м. Київ, Українське товариство охорони пам'яток історії і культури. реті Всеукраїнські Зарембівські наукові читання «Українське пам'яткознавство: сучасні проблеми та тенденції», присвячені 20-річчю Центру пам'яткознавства НАН України і УТОПІК.

25 березня, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ». 10-та Регіональна краєзнавча конференція «Придніпров'я давнє та недавнє».

18-19 березня. м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. Олеся Гончара. IV Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам'яті професора Миколи Павловича Ковальського.

2010 рік

21-22 жовтня. м.Ніжин. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. VI Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: регіональний вимір».

7-9 жовтня, м.Ялта. Міжнародна науково-практична конференція «На перетині української та польської історії і літератури: націєтворчий контекст кінця ХІХ - початку ХХ століття».


Tell your friends:
© 2006-2021 Інформація про сайт